OpenOffice-oversettere fikk pris

Årets pris for fremme av fri programvare gikk til oversetterne av OpenOffice.org.

OpenOffice-oversettere fikk pris

Årets pris for fremme av fri programvare gikk til oversetterne av OpenOffice.org.

Den årlige Prisen for fremme av fri programvare ble delt ut i går. Av de 25 nominerte kandidatene vant stiftelsen Åpne kontorprogram på norsk.

Prisen deles ut på initiativ fra Norwegian Unix User Group (NUUG) og Høgskolen i Oslo (HiO), og er på 30 000 kroner.

Formålet er å øke oppmerksomheten rundt fri programvare og åpne standarder, og belønne enkeltpersoner eller grupper i Norge som utmerker seg med sin innsats. Gårsdagens kåring var femte gang prisen ble delt ut.

Stiftelsen Åpne kontorprogram på norsk fikk prisen for sitt arbeid med å organisere og koordinere oversettelsen av den frie kontorpakken OpenOffice.org til begge norske målformer. Stiftelsen ble opprettet i oktober 2004, og har som formål å øke kunnskapen og bruken av fri programvare og verdiene denne bygger på i offentlig og privat sektor.

Stiftelsens hovedaktivitet er å oversette, markedsføre og gjøre OpenOffice.org tilgjengelig for alle operativsystemer. Stiftelsen arbeider også for å påvirke relevante aktører til å legge til rette for å integrere fagsystemer innen blant annet økonomi og saks- og arkivsystem med OpenOffice.org.

Juryen mener at tilgang til programvare på eget morsmål er viktig for å sikre at alle kan benytte seg av verktøyene som trengs i dagens IT-Norge. I begrunnelsen heter det videre:

«Stiftelsen Åpne kontorprogram på norsk har bidratt til å sikre at skriveredskapene som trengs på mange arbeidsplasser nå finnes både på bokmål og nynorsk, og slik gjort det norske språk mer levedyktig. De har også økt bevisstheten rundt behovet for åpne standarder ved å tilby dokumentlagring på et åpent format, og bidratt til større valgfrihet ved å gi Linux-brukere tilgang på et fullgodt skriveverktøy.

«Prisvinneren har på utmerket måte valgt handling framfor prat når det gjelder åpne standarder og fri programvare. Framfor å tvinge alle til og bruke programvare fra en leverandør, gir de alle frihet til å velge dataprogram på nynorsk og bokmål. Gjennom oversetting av denne fritt tilgjengelige kontorpakken får man også full støtte for åpne dokumentformat. OpenDocument er godkjent av Den internasjonale standardorganisasjonen (ISO). Norske brukere har fått en kontorpakke som fritt kan lastes ned til både profesjonell og privat bruk, på en rekke plattformer som Windows, Linux og Mac.»

    Les også:

Til toppen