Abonner
BEDRIFTSTEKNOLOGI

OpenStreetMap har nådd millionen

Men karttjenesten har behov for langt flere bidragsytere.

Slik ser Hammerfest ut i OpenStreetMap. Er det noe som ikke stemmer, eller er det detaljer som kan legges til? Kanskje du selv kan bidra til at kartet blir enda litt bedre?
Slik ser Hammerfest ut i OpenStreetMap. Er det noe som ikke stemmer, eller er det detaljer som kan legges til? Kanskje du selv kan bidra til at kartet blir enda litt bedre?

Mye av innholdet vi konsumerer på Internett, er brukerskapt. Det mest kjente og mest brukte eksempelet er helt klart Wikipedia, men stadig det er en lang rekke tjenester som helt eller delvis er basert på innhold som brukere oppretter og oppdaterer på frivillig basis, til felles nytte.

Blant disse tjenestene er OpenStreetMap, en karttjeneste som i svært stor grad er basert på bidrag fra medlemmene. Kartene er tilgjengelige via tjenestens nettsted, men er kan også integreres i for eksempel andres karttjenester, noe som blir hyppig gjort. Et hjemlig eksempel er karttjenesten til Finn.no, hvor OpenStreetMap er oppgitt blant kildene.

Hensikten med mange kart er å lage en avbildning av virkeligheten. Men siden virkeligheten stadig er i endring, er kart egentlig ferskvare. Det bygges stadig nye bygninger, veikryss legges om og interessepunkter som butikker og restauranter etableres eller legges ned hele tiden.

Fordelen med brukerskapte kart er at kartene lages av personer som ofte har lokal kunnskap om det området de redigerer. Dermed kan lokale endringer raskt komme med i kartet.

Men for å kunne dekke alle landområder på Jorden, kreves det at svært mange bidrar. Nylig ble det klart at OpenStreetMap har passert én million registrerte medlemmer, drøyt åtte år etter at tjenesten ble lansert. Dette er personer som har opprettet en konto slik at de kan bidra med oppdateringer til kartet. Dette gjøres ved hjelp av egne verktøy som for eksempel Potlatch 2.

Kartleggingen for eksempel gjøres ved å tegne av tilgjengelige fly- og satellittfoto, eller ved hjelp av sporingslogger fra for eksempel en GPS-enhet eller smartmobil.

Når man ser på kartene til OpenStreetMap, så ser man at 1 million bidragsytere ikke er nok. For langt fra alle bidrar like mye eller ofte. Ifølge dette blogginnlegget av det bare en tredel av de registrerte medlemmene som faktisk kommer med bidrag.

Det er også slik at kartene ofte holder et detaljnivå som er svært godt inne i byene, men så fort man kommer litt ut på landet, så forsvinner mange av de detaljene. Dette er gjerne detaljer som vanskelig kan tegnes inn uten av bidragsyteren har lokalkunnskap. For ikke alt lar seg lese ut av et flyfoto. Det er selvfølgelig ikke lov å kopiere noe fra opphavsrettsbeskyttede kart eller data.

Det at det er ressurskrevende å holde kart oppdaterte, har også profesjonelle kartleverandører funnet ut. Derfor inviterer både Google, Nokia og nå også Statens kartverk lokalkjente kartinteresserte til bidra til å oppdatere og forbedre kartene.

Det er vanligvis ikke spesielt krevende å legge inn forbedringer i kartene, men det er viktig at det resultatet blir godt. Så bidragsyterne bør bruke litt tid på å sette seg inn i protokollene for hvordan dette bør gjøres, samt å starte med små korrigeringer før man går i gang med de store prosjektene. Da unngår man at endringene man har gjort blir forkastet av moderatorer eller andre bidragsytere.

Hvilken eller hvilke karttjenester man eventuelt velger å bidra til, må selvfølgelig være opp til den enkelte. Det er langt fra bare OpenStreetMap som trenger hjelp, men det at OpenStreetMap tilbyr sine data til alle som oppgir tjenesten som kilde, er noe som nok vil veie tungt for mange.

    Les også: