Opera fortsatt i lommen med Google

Forlenger avtale om standard søk i de mobile nettleserne.

Opera fortsatt i lommen med Google

Google har «alltid» – det vil si siden 2001 – vært standardinnstillingen for søketjenester i Opera Softwares nettleser for pc. I februar i fjor avtalte de to selskapene at Google også skulle være standardinnstilling for søketjenester i de mobile nettleserne Opera Mini og Opera Mobile.

Opera og Google melder i dag at denne avtalen er forlenget til 30. oktober 2011, og at Opera kan ensidig forlenge den videre til 30. oktober 2012.

I likhet med avtalen fra februar i fjor, er Russland og Samveldet av uavhengige stater (CIS) unntatt fra avtalen.

Opera og Google har funnet hverandre også i andre sammenheng. I februar i år søkte Google «tredje part status» i EU-prosessen mot Microsoft som ble satt i gang da Opera klaget til EU-kommisjonen mot Microsofts bunting av nettleseren Internet Explorer i operativsystemet Windows.

    Les også: