RESULTATERFINANS

Opera har fått en varig knekk

Omsetning og resultat svikter, og inneværende kvartal vil gå i minus.

Den norske leverandøren av nettlesere til pc-er, mobiltelefoner og ulike typer forbrukerelektronikk, Opera Software, leverte i dag sine tall for fjerde kvartal og for hele året 2009.

I kvartalet er omsetningen redusert med 9 prosent, sammenliknet med samme kvartal 2008, til 142,6 millioner kroner.

Driftsresultatet (etter avskrivinger og amortiseringer, før finansposter og skatt, altså EBIT) er redusert med 84,9 prosent til 4,69 millioner kroner, mens nettoresultat før skatt er redusert med 85,4 prosent til 6,96 millioner kroner.

For året 2009, sammenliknet med hele 2008, er omsetningen økt med 23 prosent til 612,7 millioner kroner. Driftsresultatet (EBIT) er likevel redusert med 32,8 prosent til 54,3 millioner kroner. Nettoresultat før skatt er ned 65,7 prosent til 44,5 millioner kroner.

Et tilbakeblikk på tidligere kvartaler viser jevn sekvensiell økning gjennom flere år, fram til andre kvartal i fjor.

I tredje kvartal ble denne sekvensielle rekken brutt, samtidig som Q3 09 fortsatt var bedre enn Q3 08. Med sine 142 millioner i omsetning framstår fjerde kvartal 2009 som noe bedre enn tredje kvartals 135 millioner, men det kan se ut som omsetningskurven har fått en varig knekk.

Det som skjedde i tredje kvartal i fjor var i hovedsak et brått fall i omsetningen drevet av nettlesere i kategorien «internettenheter», altså alt som ikke er pc-er. I tredje kvartal 2008 var denne omsetningen 97 millioner kroner, og den nådde 128 millioner kroner i andre kvartal 2009. I tredje kvartal 2009 var den nede i 92 millioner kroner, og forble på samme nivå i fjerde kvartal.

Pc-nettleseren til Opera genererer nå en sikker og økende flom av inntekter. Fra fjerde kvartal 2008 til fjerde kvartal 2009 var økningen 20 prosent til 50,4 millioner kroner. Fra 2008 til 2009 er økningen 59 prosent til 184,9 millioner kroner. Operas pc-nettleser er oppgitt å ha 37 prosent flere brukere enn ved forrige årsskifte, og 11 prosent flere enn ved forrige kvartalsskifte. I tillegg til annonser, tjener denne nettleseren penger gjennom en avtale som gjør Google til standard søketjeneste.

Kategorien «internettenheter» omfatter nettlesere til mobiltelefoner, samt nettlesere til tv-bokser og annen forbrukerelektronikk. Det offentliggjorte regnskapet er ikke brutt ned på disse kategoriene. Den samlede omsetningen er redusert med 20 prosent i kvartalet, til 92,2 millioner kroner, mens den økte med 12 prosent for hele året, til 427,8 millioner kroner.

Operas hovedinntektskilde gjennom mange år er altså truet.

I kvartalsrapporten heter det at den største inntektsposten i kategorien internettenheter er avtaler med mobiloperatører, og at denne inntektskilden opplever «svært solid» vekst.

– Denne økningen i omsetning gjennom internettenheter fra operatører var mindre enn fallet i omsetning gjennom mobile OEM-er, utløst både av lavere salg av mobiltelefoner og et fall i utviklingsinntekter, forklarer kvartalsrapporten.

Operas partnerskap med mobiloperatører genererer med andre ord flere inntekter enn før, mens partnerskapene med mobilleverandørene er i ferd med å bli mindre lønnsomme.

Selskapets svar på denne utviklingen er å satse hardere på å utvide partnerskap med mobiloperatører, og samtidig opprettholde så mange partnerskap med mobilleverandører som mulig.

Opera kunngjorde nylig at de har framstilt en utgave av den populære Opera Mini for iPhone. En annen aktuell nettleser i partnerskap med mobilleverandører er Opera Mobile, som blant annet er standard nettleser på HTC HD2. Overfør operatører har tilbys ikke bare Opera Mini, men også Opera Turbo, en versjon som kombinerer Opera Mobile på mobiltelefonen med datakomprimering tilsvarende den for Opera Mini.

Det er ikke bare partnerskapene med operatører og leverandører som gir Opera inntekter fra mobile nettlesere. Andre kilder er en avtale med Google som gjør Google til standard søketjeneste på Opera Mini og Opera Mobile i alle land unntatt Russland og Samveldet av uavhengige stater. I disse landene har Opera en tilsvarende avtale med Yandex, Google russiske konkurrent. Google-avtalen betyr rundt 100 mnr kr for Opera på årsbasis.

Ellers heter det at Opera også har innledet en satsing med tanke på å tjene penger på mobilannonser.

I oppsummeringen av utsiktene for 2010 heter det at operatører og pc-nettleseren vil være de fremste kildene til omsetningsvekst. Opera venter «solid sekvensiell» vekst, kvartal for kvartal.

I første kvartal ventes en omsetning mellom 148 millioner kroner og 154 millioner kroner. Det er betraktelig mer optimistisk enn en prognose fra november, på 140 til 145 millioner. På den andre siden er også utgiftsprognosen høynet, fra 145 til 150 millioner, til 153 til 156 millioner kroner.

Første kvartal 2010 vil følgelig antakelig gi et negativt driftsresultat.

Nettoresultatet vil være ytterligere svekket av ekstraordinære utgifter på 28 til 32 millioner kroner, som hovedsakelig skyldes overtakelsen av Admarvel.

For hele 2010 er omsetningsprognosen 675 til 725 millioner kroner. Utgiftsprognosen er 635 til 645 millioner kroner, uten ekstraordinære utgifter og restruktureringskostnader, men inkludert 20 millioner i kostnader knyttet til Admarvel-kjøpet.

Fra andre kvartal og utover ventes restruktureringen å gi 22 til 26 millioner kroner i reduserte utgiver.

Nettoresultatet ventes å være positivt i annet halvår.

Opera har 757 ansatte, 130 flere enn ved forrige årsskiftet. Det er varslet nærmest ansettelsesstopp i 2010.

Mens lønnsutgiftene økte med 31 prosent fra 2008 til 2009, var økningen bare 5 prosent fra fjerde kvartal 2008 til fjerde kvartal 2009. Driftsposten som økte mest i fjerde kvartal, var kostnader knyttet til aksjeopsjoner: 67 prosent til 3,88 millioner kroner.

Valutasvingninger har stor påvirkning på Operas regnskap. I fjerde kvartal 2008 tjente Opera 10,2 millioner kroner på denne posten, i fjerde kvartal 2009 var fortjenesten nede i 17 tusen kroner. I 2008 som helten tjente Opera 24,9 millioner kroner på valutasvingninger, i 2009 bokførte de et tap på 19,9 millioner kroner.

    Les også:

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.