Opera i kraftig framgang

Omsetningen øker raskt, spesielt i kjerneområdet USA og Canada.

Opera i kraftig framgang

Omsetningen øker raskt, spesielt i kjerneområdet USA og Canada.

Opera i kraftig framgang

Omsetningen øker raskt, spesielt i kjerneområdet USA og Canada.

Opera Software publiserte i morges sine tall for fjerde kvartal 2011.

Sammenliknet med samme kvartal i fjor økte omsetningen med 31 prosent til 253 millioner kroner. Driftsresultatet (EBIT fratrukket restruktureringskostnader) ble nesten doblet til 67,6 millioner kroner. Nettoresultat etter skatt ble 41,0 millioner kroner mot 0,6 millioner kroner for et år siden. Opera har i dag 777 ansatte, 30 flere enn i fjor.

Opera gjør opp året 2011 med en omsetning på 897 millioner kroner, 30 prosent mer enn i 2010. Driftsresultatet ble mer enn doblet til 216 millioner kroner. Nettoresultat etter skatt er 142 millioner kroner mot 25,8 millioner kroner i 2010.

Oversikten over den geografiske fordelingen av omsetningen viser en langt kraftigere økning i USA/Canada enn i Europa og Asia.

I USA/Canada økte Operas omsetning i fjerde kvartal med 43 prosent, til 118 millioner kroner. I Europa var økningen 24 prosent til 62,4 millioner kroner, i Asia 22 prosent til 72,6 millioner kroner.

Utviklingen stadfester at USA/Canada er Operas kjerneområde. Andelen av omsetningen som stammer herfra øker fra 43 prosent til 47 prosent.

Tallene viser også at inntektene fra pc-brukere spiller en mindre rolle enn tidligere. Omsetningen i segmentet «desktop consumers» øker med 23 prosent til 87,5 millioner kroner i fjerde kvartal, mens «internet devices» øker med 35 prosent til 166 millioner kroner. Pc-andelen av Operas inntekter er redusert fra 37 prosent til 35 prosent.

Operas målinger av tallet på månedlige brukere av pc-utgaven av nettleseren viser en beskjeden økning, fra 51 millioner i desember 2010 til 57 millioner i desember 2011.

Kategorien «internet devices» omfatter omsetning gjennom den populære mobilnettleseren Opera Mini.

I 2010 utløste Opera Mini en omsetning på 145 millioner kroner, tilsvarende 21 prosent av den samlede årsomsetningen. I 2011 økte omsetningen med 74 prosent til 253 millioner kroner, tilsvarende 28 prosent av hele årsomsetningen.

Tallene for fjerde kvartal viser at Opera Mini fortsetter å vokse i høyt tempo, men med noe redusert fart. Økningen fra fjerde kvartal i fjor er 40 prosent til 67 millioner kroner.

Operas omsetning per kundetype går fram av denne tabellen:

Kategorien «operatører» viser til avtaler med mobiloperatører der disse tilbyr sine kunder egne utgaver av mobilnettleserne Opera Mobile og Opera Mini. Som nevnt ovenfor er «desktop consumers» pc-brukere.

«Mobile OEM» er inntekter fra mobiltelefonleverandører som forhåndsinstallerer Opera Mobile eller Opera Mini.

«Device OEM» er når leverandører av tv-bokser og annen forbrukerelektronikk anvender Operas utviklerpakke (SDK) til å legge inn en nettleser. Opera har avtaler med leverandører som Nintendo, Philips, Sony og Loewe.

«Mobile consumers, publishers and advertisers» viser til annonseinntekter gjennom bruken av Operas nettlesere på mobiltelefoner. I likhet med pc-bruken, innebærer dette i hovedsak inntekter knyttet til søkeannonser. Merk hvordan denne kategorien har økt fra 11 millioner kroner til 37 millioner kroner fra fjerde kvartal 2010 til fjerde kvartal 2011.

I inneværende kvartal forespeiler Opera en omsetning i intervallet 45 millioner dollar til 47 millioner, tilsvarende 260 til litt over 270 millioner kroner, og en EBIT mellom 10,5 millioner dollar og 11,5 millioner, tilsvarende 61 til 67 millioner kroner.

Omsetningen gjennom mobiloperatører og mobilannonser antas å øke. For pc-annonser ventes utviklingen å være flat, mens begge typer OEM-inntekter ventes å falle.

Til toppen