Opera Mini er en seddelpresse

Drar inn milliarder av kroner, men mesteparten går i teleoperatørenes lommer.

Opera Mini er en seddelpresse

Drar inn milliarder av kroner, men mesteparten går i teleoperatørenes lommer.

Ikke alle forretningsmodeller er like enkle å forstå. Mange har lurt på hvor inntektene til Opera Software egentlig stammer fra. Nettleserene de tilbyr er som kjent gratis både til datamaskiner og mobiltelefoner.

Men gratis for forbrukeren er ikke det samme som gratis for distributører og andre samarbeidspartnere.

Den største enkeltinntekten til selskapet er fra avtalen med Google. På årsbasis får de rundt 100 millioner kroner for å tilby søkemotoren som standard i sine produkter.

En annen og stadig viktigere inntektskilde er mobiloperatørene. Men de tjener på sin side langt mer enn Opera på den norske nettleseren.

I de ti landene der Opera Mini brukes mest, genererer Opera Mini omsetning for til sammen 1,25 milliarder dollar hver år, tilsvarende 7,5 milliarder kroner.

I snitt surfer hver Opera Mini-bruker nå for 48 dollar i året. Med en global snittpris på én dollar per megabyte, har selskapet regnet seg frem til at Opera Mini genererer nesten fire milliarder dollar i årsomsetning for teleoperatørene.

Det går frem av rapporten «Opera's State of the Mobile Web Report».

I februar måned ble Opera Mini brukt av over 50,5 millioner brukere. Det er opp 145 prosent på ett år. Bruksveksten fra januar 2010 er på 1,7 prosent.

Rapporten viser at disse brukerne besøkte mer enn 22 milliarder nettsider bare i februar måned. Dette er trafikk som går via Opera Software sin infrastruktur, og som selskapet dermed enkelt kan måle.

Sidevisningene faller noe, nærmere bestemt 5,6 prosent sammenlignet med januar, men dette forklarer selskapet delvis med at måneden er tre dager kortere. Antallet sidevisninger med Opera Mini har vokst med 200 prosent det siste året.

For teleoperatørene skapte Opera Mini-trafikken en datatrafikk på over 330 millioner megabyte i februar måned. Også det er noe ned (1,9 prosent) sammenlignet med januar, igjen forklares den med at måneden har færre dager.

Opera Mini-trafikken er som kjent komprimert på serverparken til Opera, før den sendes til mobiltelefonene til brukerne. Opptil 90 prosent av trafikken blir spart på denne måten. Opera oppgir at datatrafikken i februar ville være på over tre petabytes hvis den hadde vært sendt ukomprimert.

De ti landene der Opera Mini brukes mest er ifølge rapporten disse: Russland, Indonesia, India, Kina, Ukraina, Sør-Afrika, Nigeria, USA, Vietnam og Storbritannia.

I forrige uke ble det klart at Opera søker plass i App Store for distribusjon til iPhone. Dersom nettleseren blir godkjent av Apple står potensielt 50 millioner iPhone-brukere klare for å bruke Opera Mini.

Opera Software omsatte i siste kvartal for drøyt 142 millioner kroner. I kvartalsregnskapet fra slutten av februar kunne Opera opplyse at de har innledet en satsing med tanke på å tjene penger også på mobilannonser.

    Les også:

Til toppen