Opera øker etter valgskjerm-utrulling

Men ikke like mye som Internet Explorer.

Opera øker etter valgskjerm-utrulling
Nettleserandeler før og etter at utrullingen av valgskjermen startet for hele Aller Internett. Bilde:

Microsoft begynte i forrige uke utrullingen av Windows-oppdateringen som skal sørge for at alle som har Internet Explorer som standard nettleser, vil bli vist den mye omtalte skjermen for valg av nettleser.

Det er ventet at denne valgskjermen vil føre til en viss økning i bruken av andre nettlesere enn Internet Explorer, da mange Windows-brukere trolig ikke er klar over at det finnes en rekke alternativer til Microsoft nettleser.

Vi har derfor sammenlignet de samlede besøkstallene for den 1. mars og 8. mars for samtlige nettsteder som gis ut av Aller Internett, inkludert digi.no. Vi har i tillegg skilt ut digi.nos tall i en egen tabell, siden skiller seg ut fra de øvrige.

Tallene er hentet fra TNS Gallups nye Scores-løsning. I motsetning til blant annet Google Analytics, er ikke tallene basert på antallet nettleserøkter, men unike nettlesere. Det har påvirket tallene for digi.no en del, siden det ser ut at lesere som benytter Internet Explorer i snitt besøker digi.no noe mindre hyppig enn andre nettleserbrukere.

På forhånd hadde vi ikke ventet at valgskjermen skulle føre til noen store endringer i nettlesertallene for digi.no. Vi antar at de fleste av digi.nos lesere har gjort et bevisst valg av nettleser. I tillegg bruker nok en del jobb-pcen hvor de ikke nødvendigvis kan velge nettleser selv.

Nettleserandeler før og etter at utrullingen av valgskjermen startet for digi.no.
Nettleserandeler før og etter at utrullingen av valgskjermen startet for digi.no.

Det er ingen veldig store endringer i tallene, men vi legger likevel merke til at Opera forsyner seg litt av markedsandelene til særlig Internet Explorer. Også Google Chrome øker noe.

Nettleserandeler før og etter at utrullingen av valgskjermen startet for hele Aller Internett.
Nettleserandeler før og etter at utrullingen av valgskjermen startet for hele Aller Internett.

Tallene for hele Aller Internett, noe som omfatter nettsteder som KK.no, DinSide.no, ITavisen.no og SeHer.no, i tillegg til digi.no, er mer overraskende. Tallene viser at Internet Explorer vokser, særlig på bekostning av Firefox. Opera vokser også noe, mens andelene til de øvrige nettleserne reduseres noe.

Ingen av endringene er likevel større enn at de kan skyldes tilfeldigheter, og vi må se på tallene over en lenger periode enn en uke for å kunne avgjøre om dette er varige trender. Det er også ukjent for oss hvor langt Microsoft har kommet i utrullingen av oppdateringen som inkluderer valgskjermfunksjonen. Svar derfor gjerne på om du har sett noe til valgskjermen i avstemningsboksen over.

Les mer om: