Opera renner over av optimisme

Tror på opptil 30 prosent vekst i år.

Opera renner over av optimisme

Tror på opptil 30 prosent vekst i år.

Opera Software har lagt fram regnskapstall for fjerde kvartal 2010 og for hele året 2010.

Sammenliknet med fjerde kvartal 2009 økte omsetningen med 36 prosent til 194 millioner kroner. Driftsresultatet (EBIT, altså etter avskrivninger og nedskrivninger men før finanskostnader) ble mer enn syvdoblet, fra 4,7 millioner kroner til 34,6 millioner. Nettoresultat før skatt ble nesten doblet, fra 7,0 millioner kroner til 13,5 millioner.

I Operas bokføring, fordeles omsetningen på to hovedposter, henholdsvis «desktop», altså pc-er, og «Internett-enheter», vesentlig mobiltelefoner, men også tv-bokser, spillkonsoller og så videre.

Relativt sett er det pc-posten som økte mest, med 41 prosent til 70,9 millioner kroner. Internett-enheter økte med 33 prosent til 123 millioner kroner, tilsvarende i overkant av 30 millioner kroner.

Presentasjonen som Opera har lagt ut (pdf, 50 sider), åpner triumferende med den viktigste vekstfaktoren: Tallet på Opera Mini-brukere skaffet gjennom avtaler med operatører er økt fra 1,7 millioner i januar i fjor, til 11,5 millioner i dag.

Operas viktigste kunder med tanke på videre vekst, er mobiloperatører. Disse oppgis som særdeles viktige: Vodafone, AT&T, Telkomsel, TIM Brazil, MTN South Africa, MTS Russia og Telenor.

Selskapet har også store forhåpninger til en avtale med Sony der nettleseren skal forhåndsinstalleres på Bravia-tv-er og Blue-Ray-spillere, og til avtalen med Qualcomm i forrige uke om å nedfelle nettleseren i brikker beregnet på mobiltelefoner. Det er også visse forhåpninger til å kunne ri nettbrettbølgen, blant annet gjennom en avtale med Toshiba.

Omsetningen gjennom avtaler med mobiltelefonleverandører er derimot på hell, med et fall på 40 prosent til 13 millioner kroner sammenliknet med fjerde kvartal 2009.

Den kraftige økningen i omsetning knyttet til b bruken av nettleseren på pc-er er i følge Opera uventet. Tallet på aktive brukere (målt i gjennomsnittlig antall brukere per måned) økte fra 48 millioner i fjerde kvartal 2009 til i overkant av 50 millioner i fjerde kvartal 2010. Omsetningen økte derimot med 41 prosent, fra 50 millioner kroner til 70 millioner. Opera sier at den gjennomsnittlige omsetningen per bruker økte på ga av større inntekter fra partnerskap innen søk og innhold.

For ett år siden, hadde Operas pc-nettleser omtrent like mange månedlige brukere som Opera Mini for mobiltelefoner.

Tall som Opera oppgir for januar, viser at Opera Mini, i tillegg til 11,5 millioner brukere gjennom avtaler med operatører, også har 90 millioner brukere som selv har lastet ned nettlesere, slik at de samlede brukertallet er 101,5 millioner. Det antas at pc-nettleseren hadde 53 millioner brukere i januar. Resten av Operas antatte over 170 millioner månedlige brukere – altså rundt 16 millioner – stammer fra tv-bokser, spillkonsoller og liknende.

For inneværende kvartal oppgir Opera en ventet omsetning på mellom 203 millioner kroner og 213 millioner, med en EBIT mellom 35 millioner kroner og 40 millioner. Omsetning gjennom pc-brukere antas å holde seg flat, mens tv-bokser, spillkonsoller og så videre antas å falle. Veksten vil altså stamme fra mobilbruken, både den operatørrelaterte omsetningen og den andre.

For hele 2011 ventes en omsetning mellom 850 millioner kroner og 900 millioner, og en EBIT mellom 170 millioner kroner og 200 millioner kroner.

Dette uttrykker stor optimisme: Årsomsetningen i 2010 var 692 millioner kroner, med en EBIT på 104 millioner kroner. Opera tror altså at omsetningen vil øke med mellom 23 og 30 prosent i år.

Det ventes samtidig en heving av kostnadsnivået: Tallet på ansatte, som i dag er 747 mot 757 for et år siden, skal opp, og det må investeres mer i servere for å holde Opera Mini i gang. Opera Mini er, som kjent, ikke bare en nettleser for enkle mobiltelefoner. Det er også en tjeneste som løpende omgir alle forespurte nettsider slik at de kan gjengis av Opera Mini i en form tilpasset den enkelte mobiltelefonen.

Opera oppgir flere inntektskilder som de vil høste mer av i årene som kommer, blant dem «Open Mobile Ad Exchange» for plassering av annonser på mobile enheter, og «Opera Mobile Store» som selger applikasjoner til mobiltelefoner, uavhengig av plattform. Opera oppgir at butikken har 700.000 nedlastinger per dag og 16 millioner unike brukere per måned.

Til toppen