Opera-sjef kalt til Davos med Bill

Opera-sjef Jon S. Von Tetzchner er valgt til «Young Global Leader» av World Economic Forum.

Opera-sjef Jon S. Von Tetzchner er valgt til «Young Global Leader» av World Economic Forum.

World Economic Forum (WEF) er en privat klubb med sete i Sveits, mest kjent for sine årlige samlinger i fjellbyen Davos. Den består av globale ledere innen næringsliv og politikk, og har som mål å løse verdens mest presserende problemer, det vil si avskaffe sult og nød, avskaffe krig og konflikt, og sørge for økonomisk vekst. Førstkommende Davos-samling, med alt fra Bill Gates og George W. til Kofi Annan, er fra 26. til 30. januar

I år som i fjor nominerer WEF mellom 200 og 300 framstående unge ledere – under 40 år gamle – fra ulike samfunnssektorer og med dokumentert samfunnsengasjement, til «Forum of Young Global Leaders». Hvert medlem skal tjene i fem år, og det er meningen at et fullstendig forum vil omfatte 1.111 deltakere i 2009.

To nordmenn er funnet verdig i år til dette forumet av unge globale ledere: kronprins Haakon Magnus og Opera-sjef Jon Stephensson von Tetzchner.

Den norske kronprinsen får følge av flere unge europeiske kongelige, som prins Fredrik av Danmark, prins Willem-Alexander av Nederland og kronprinsesse Victoria av Sverige.

Ingen andre nordiske næringslivsledere enn Tetzchner er nominert i år.

Av andre navn kan nevnes den indonesiske skuespillerinnen Nurul Arifin, kjent for sitt engasjement i kampen mot HIV og Aids; den finske filosofen Pekka Himanen, kjent for sine analyser av det moderne informasjonssamfunnet; Mikheil Saakashvili, den nyvalgte presidenten i Georgia; Gaby Lasky, israelsk jurist og fredsaktivist; den marokkanske redaktøren Aboubakr Jamai; og Gavin Newsom, den unge amerikanske samfunnsreformatoren som er borgermester i San Francisco.

Ellers er Google-gründerne Larry Page og Sergey Brin begge erkjent som unge globale ledere.

– Jeg er personlig beæret, men dette er egentlig en anerkjennelse av det ti år lange arbeidet til Opera Software for å gjøre web mer tilgjengelig og enklere å bruke for alle, sier Tetzchner.

Som nyutnevnt ung global leder må Tetzchner delta i arbeidet kalt «2020 Initiative» som går ut på å etablere et rammeverk for å for problemene og risikoene verden står over de kommende tiår. De unge lederne skal legge fram den visjon for verden i 2020 og utvikle globale strategier som kan legges til grunn for avgjørelser og handlinger som må gjøres i dag.

Til toppen