Opera vil at flere skal lære om webstandarder

Opera skal gjøre det enklere for skoler og bedrifter å undervise i webstandarder som HTML og CSS.

Opera vil at flere skal lære om webstandarder

Opera skal gjøre det enklere for skoler og bedrifter å undervise i webstandarder som HTML og CSS.

Opera Software har alltid vært en stor tilhenger av webstandarder og selskapets nettlesere har vært blant de beste når det gjelder støtte av stardardene. Nå har det norske selskapet startet et nytt initiativ som skal bidra til større kunnskap om webstandarder som HTML, CSS, samt konseptene som ligger til grunn for disse.

Initiativet retter seg først og fremst mot undervisningsinstitusjoner fra og med videregående skole og oppover, samt bedrifter. I første del av initiativet skal Opera utgi Opera Web Standards Curriculum, noe som ifølge selskapet er et komplett pensum for å oppnå en grundig forståelse av webdesign- og utvikling fra bunnen av på klientsiden.

Materialet skal utgis under en Creative Commons-lisens, skal bestå av mer en 50 artikler. Foreløpig er 23 artikler tilgjengelige på denne siden. De resterende artiklene skal utgis innen september i år.

Allerede dekker artiklene temaer som CSS, HTML, Javascript, mobil, SVG, tale, tilgjengelighet og XML.

Artiklene som så langt er blitt publisert, er skrevet av kjente webutviklere som Christian Heilmann og Mark Norman "Norm" Francis fra Yahoo, Peter-Paul Koch fra quirksmode.org, Jonathan Lane, Linda Goin, Paul Haine, Roger Johansson fra 456bereastreet, samt Jen Hanen.

- Erfaringer viser at bransjen krever standardbasert webutvikling, men det er svært lite informasjon tilgjengelig på et grunnleggende nivå for studenter, sier Ben Buchanan, en kjent webutvikler og foredragsholder, i en pressemelding.

- Den gjennomsnittlige veiledningen for nybegynnere er utdatert og de fleste artikler om standarder er på et høyere nivå. Operas nye pensum sikter mot å fylle dette hullet med et sett med artikler som viser hvordan man kan bygge standardbaserte nettsteder fra bunnen av.

- Opera har alltid kjempet for å bringe webstandarder til et globalt publikum. Det nye webstandard-pensumet vil nå ut til mange webutviklere som er nybegynnere når det gjelder webstandarder , sier Håkon Wium Lie, teknisk sjef i Opera Software og kjent som den ene av de to fedrene til CSS.

- Pensumet vil utstyre dem med de verktøyene og den informasjonen de trenger for enkelt og effektivt ta i bruk webstandarder

Til toppen