Opera vil øke, ikke kutte kostandene

Opera vil øke, ikke kutte kostandene

Opera sliter med røde tall og voldsom kostnadsvekst, men Opera skal ikke bremse - tvert i mot.

Nettleser-selskapet Opera overrasket markedet etter tredje kvartal med underskudd til tross for en solid vekst i salget. For kostnadene vokser enda fortere, noe som primært skyldes en kraftig vekst i staben.

Aksjekursen raste, men det bekymrer ikke Opera-sjef Jon von Tetzchner. Under selskapets kapitalmarkedsdag i går avduket han planer om ytterligere kostnadsvekst i stedet for kutt.

- Vi vil investere i folk, forskning og utvikling og våre leveringsmuligheter. Vi er fortsatt i en tidlig fase, sa finansdirektør Erik Harrell i Opera tirsdag, skriver TND Finans.

Opera har i dag 371 ansatte spredde over flere kontorer verden rundt og skal ansatte hele 90 nye hoder i løpet av neste år, avslørte selskapet. Mye av ansettelsene vil skje utenfor Europa.

Til toppen