Opp av dumpa for Windows Phone

Men ennå ikke på fjorårets nivå.

Opp av dumpa for Windows Phone
Nokia og Windows Phone gjør det brukbart i deler av Europa, men sliter med å få fotfeste i andre deler av verden. Bilde: Nokia/Microsoft

Vanligvis når man ser på markedsstatistikk, sammenligner man salgstallene og markedsandelene i ett kvartal med det samme kvartalet året før. Men det kan også være relevant å sammenligne med kvartalet rett før. Med de ferskeste tallene fra Strategy Analytics om markedsandelene til smartmobilplattformer, er det langt hyggeligere for Microsoft dersom markedsandelen Windows Phone oppnådde i årets tredje kvartal sammenlignes med markedsandelen i andre kvartal, i stedet for i tredje kvartal i fjor.

I tredje kvartal i fjor ble det ifølge Strategy Analytics levert 10,3 millioner Windows Phone-enheter, noe som ga en markedsandel på 4,1 prosent. Ett år senere var antallet levert enheter vokst til 10,5 millioner, en vekst på 1,9 prosent. Samtidig har det totale markedet vokst med 26,7 prosent. Det betyr at markedsandelen til Windows Phone har falt, til 3,3 prosent.

Heller ikke iOS, som ble levert sammen med 16 prosent flere enheter i tredje kvartal i år enn i samme kvartal i fjor, holder følge med den totale veksten og mister dermed markedsandeler, fra 13,4 til 12,3 prosent. Også de mindre plattformene, som BlackBerry, opplever fallende leveranser og markedsandeler.

Antallet leverte Android-enheter har derimot vokst med 30,2 prosent i denne perioden. Markedsandelen vokste samtidig fra 81,4 til 83,6 prosent.

Smartmobilmarkedet i tredje kvartal i år, fordelt på plattformer.
Smartmobilmarkedet i tredje kvartal i år, fordelt på plattformer. Bilde: Strategy Analytics

Veksten til Android skyldes blant annet at plattformen benyttes av svært mange leverandører, og at mange av produktene er i det nedre prissegmentet, hvor det meste av veksten skjer. Apples iOS er ikke tilstede i denne delen av markedet og kommer heller ikke til å bli det. Men Windows Phone er tilgjengelig også i relativt billige smartmobiler.

Sammenligner man årets tredje kvartal med kvartalet før, kan det derimot se ut til at Windows Phone er inne i en positivt trend. Det skyldes kanskje mest at årets andre kvartal var ekstra dårlig for Windows Phone, som endte opp med en markedsandel på 2,7 prosent, ifølge Strategy Analytics.

Antallet leverte Windows Phone-mobiler økte også fra andre til tredje kvartal, fra 8,0 til 10,5 millioner enheter. Dette er en vekst på 31,3 prosent, langt mer enn den generelle veksten i markedet fra andre til tredje kvartal, som var på 8,5 prosent. Dette kan være starten på en positivt trend for Windows Phone.

Noe som være avgjørende for dette, er hvor avhengig Windows Phone-salget er av varemerket Nokia. Som kjent er dette navnet noe Microsoft Mobile nå har begynt å fase ut, etter oppkjøpet av Nokias mobiltelefonvirksomhet.

Også tidligere har Windows Phone-salget blitt preget av uro. Blant annet førte overgangen fra Windows Phone 7.x til 8 til omtrent et år med unntakstilstand. Det gikk utvilsomt ut overover salget.

Strategy Analytics skriver forøvrig at selv om Android ser uovervinnelige ut for øyeblikket, så er ikke alt rosenrødt i dette økosystemet. Det er mer enn hundre leverandører som kjemper om oppmerksomheten, gjennomsnittsprisene er fallende og få leverandører greier å tjene penger på salget. Det begynner likevel å se litt lysere ut for noen av de etablerte aktørene.

Dette gjelder i alle fall LG, som leverte rekordtall i forrige kvartal, og HTC, som har levert sorte tall de to siste kvartalene. Men omsetningen til HTC faller fortsatt.

Sonys mobilvirksomhet gikk på sin side med 1,6 milliarder dollar i underskudd med en omsetning på 2,8 milliarder dollar i forrige kvartal.

Oppdatert: Korrigert utregning av prosentvekst for Windows Phone fra andre til tredje kvartal i år.

    Les også:

Les mer om: