Oppdatering til mobil virtuell verden

Brukere av Microsoft Virtual Earth for Windows Mobile må oppgradere programvaren for å kunne bruke tjenesten videre.

Oppdatering til mobil virtuell verden

Brukere av Microsoft Virtual Earth for Windows Mobile må oppgradere programvaren for å kunne bruke tjenesten videre.

Brukere av Microsofts Virtual Earth Mobile må oppdatere til applikasjonen til versjon 1.50 innen den 12. februar.

Jason Fuller i Microsofts Windows Mobile Team skriver i teamets blogg at dette er datoen for en stor omlegging av designet på serverne, noe som fører til at eldre klienter ikke lenger vil fungere

Den nye klienten vil i tillegg til å støtte det nye grensesnittet, også støtte kjøreanvisninger fra MSN Mobile-nettstedet, posisjonsindikator for WLAN, asynkron lasting av kart, strekking av kartdeler som allerede er lastet ned inntil nye deler er lastet ned, mer finkornede zoom-nivåer, en hjelpeside og støtte for innebygd GPS i HP iPaq.

Oppdateringen til Virtual Earth Mobile-klienten er tilgjengelig her .

Til toppen