Oppdatert Windows-utvikling fra CodeGear

CodeGear har sluppet en ny samlepakke med utviklingsverktøy for Windows.

Oppdatert Windows-utvikling fra CodeGear

Borland-eide CodeGear avduket nylig en ny versjon av selskapet RAD-miljø (Rapid Application Development) for Windows, RAD Studio 2007. Målet med den nye utgaven skal være å kunne hjelpe utviklere med å bygge databasedrevne applikasjoner for både Windows og web på en raskere og mer kostnadseffektiv måte.

RAD Studio 2007 inneholder Delphi for Win32, C++ Builder og nye Delphi .NET 2.0 i ett integrert miljø. Dermed støtter den både applikasjoner basert på både native Microsoft Windows og .NET for både Windows 2000, XP og Vista.

    Les også:

Blant nyhetene i de ulike delene er forbedret Delphi-støtte for Aero-brukergrensesnittet i Windows Vista. Dette inkludert støtte for «themed applications» og Visual Component Library (VLC). Dette er CodeGears visuelle, komponentbaserte rammeverk for Windows og skal tilby tredimensjonelle effekter og animasjoner i brukergrensesnittet, støtte for transparens, samt fil- dialogkomponenter.

Delphi-språket skal nå ha fått støtte for .NET 2.0- og ASP.NET 2.0-utvikling.

ASP.NET 2.0-utvikling med CodeGear RAD 2007

Nytt er også støtte for parameteriserte typer, noe som skal gjøre det mulig for utviklerne å skape og bruke klasser på en typesikker måte ved å benytte enhver type datastruktur som parameter.

Blackfish SQL er en SQL-databasemotor og server fra CodeGear som skal være enkel å bygge inn i applikasjoner. Den kan brukes uten ekstra lisensavgifter og har støtte for blant annet transaksjoner, triggere og lagrede prosedyrer.

CodeGear RAD Studio 2007 - bruk av Data Explorer og Query Builder sammen med en Blackfish SQL-database

Pakken kan dessuten også inkludere .NET MDD-rammeverket (Model-Driven Development) Enterprise Core Objects (ECO) IV for .NET 2.0. ECO skal gi utviklere muligheten til å benytte visuelle diagrammer for å bygge objekter, relasjon mellom objektene og interaksjonslogikk. Deretter vil rammeverket automatisk opprette og vedlikeholde en ADO.NET-basert database-infrastruktur og data-til-presentasjons-grensesnitt. Selve forretningslogikken og presentasjonen skal derimot overlates til utvikleren.

RAD Studio 7 inkluderer også en oppdatert dbExpress 4 databasearkitektur med støtte for ADO.NET 2.0. dbExpress 4 skal forenkle både utvikling og tilknytningen til databaser for både desktop- og klient/server-applikasjoner.

Det loves dessuten bedre ANSI C++-tilpasning og inntil fem ganger raskere bygging og kompilering.

RAD Studio 7 kommer i tre utgaver, Professional, Enterprise og Architect.

Professional er den enkleste og tilbyr blant annet lokal databasetilgnag til InterBase og MySQL, i tillegg til Blackfish SQL. Denne versjonen koster omtrent 7000 kroner for nye brukere.

Enterprise-versjonen tilbyr i tillegg databasetilknytning til Microsoft SQL, Oracle, DB2, Informix og Sybase. Dessuten er mer UML modelleringsfunksjonalitet inkludert, i tillegg til en utvidet utgave av VCL for for Ajax-basert webutvikling. For nye brukere er prisen omtrent 14.500 kroner.

Architect-versjonen er den mest omfattende utgaven av RAD Studio 7. Denne versjonen koster omtrent 19.200 kroner og inkluderer alt i Enterprise-versjonen, i tillegg til mer enda mer avansert UML-modellering, inkludert import og transformering. Dessuten er Enterprise Core Objects (ECO) for RAD-utvikling inkludert i denne utgaven.

Norske Alfacode holder et gratis seminar om nyhetene i RAD Studio 7 i Oslo i morgen formiddag.

Les mer om: