Oppfordrer til høyere IT-utdannelse

Skal du tjene godt på IT, lønner det seg å forlenge studiene til en mastergrad.

Skal du tjene godt på IT, lønner det seg å forlenge studiene til en mastergrad.

IT-bransjen er igjen inne i en gullalder og studenter som velger å utdanne seg innen IT er i dag nærmest sikret jobb.

Dette gjelder både dem som tar en grunnutdanning (treårig bachelor) og dem med god realkompetanse supplert med tilfeldige kurs.

Men de virkelige hellige kuene er mastergradkandidatene, og spesielt hvis man er jente. digi.no har tidligere skrevet om IT-selskaper som sikrer seg masterkandidater allerede midtveis i studiene fra NTNU.

    Les også:

For det er et faktum at bransjen går mot stadig mer industrialisering og standardisering. I tillegg velger flere IT-selskaper å sette ut lettere programmeringsjobber til lavkostland.

Ifølge det danske Erhvervsbladet frykter nå danskene en betydelig mange på høytutdannede innen IT, og antyder at det kan dreie seg om så mange som 15 000 i nær framtid.

Markedssjef Eivind Brevik i Norges Informasjonsteknologiske Høyskole (NITH) sier til digi.no at det i bransjen litt fleipete sies at masterkandidatene designer og utvikler, mens bachelorkandidatene er håndverkerne og utfører jobben.

Selv om det i dag er gode tider både for dem som tar bachelorgrad og mastergrad, medgir Brevik at kompleksiteten øker og at det på sikt kan bli nødvendig med mer spisskompetanse.

NITH har dessuten økt antall masterstudier på IT fra 20 til 30 plasser, som er en trend også Universitetet i Oslo har fulgt.

Norske IT-selskaper har lenge etterspurt og kivet etter IT-folk med spisskompetanse på .Net, SAP og Java.

– Vi ser at det er en stort og udekket behov etter Java-programmerere, som fram til nå nærmest har blitt revet bort fra bachelorstudiene, sier Brevik til digi.no.

IKT-Norge-sjef Per Morten Hoff ser ikke bort fra at Norge kan få samme tilstander som Danmark, og at dette allerede kan begynne å gjøre seg gjeldende fra neste år.

– Vi har lenge oppfordret studenter til å ta en lengre IT-utdannelse. De som ble arbeidsledige etter dotcom-døden i 2000, var gjerne dem med lavere utdannelse. Mange av disse valgte å fullføre en mastergrad ved universitetene og fikk langt bedre tilbud etter endt studie, forteller han til digi.no.

Utviklingsjobber kombinert med kundekontakt og forretningsforståelse vil kreve mer av kandidatene både teknisk og på det personlige og mellommenneskelige plan.

Hoff synes derfor at det danske IT-universitetet har tenkt riktig når de tilbyr IT-master fra en bachelorgrad som kan være fra et helt annet område, for eksempel fra teologi eller historie.

Danskene mener at alt for mange unge velger de hyppe og korte studier som web-designere eller multimediedesignere i stedet for å fordype seg i fag som bransjen virkelig trenger.

Tall fra IT-Universitet i København viser at deltakerantallet falt markant det siste året fra 390 til 320 elever.

Ifølge tall fra samordna opptak i Norge (SO) var det 1 229 studenter som startet på et IT-studie i for, mens i alt 1 933 hadde satt IT som sitt førstevalg.

Til toppen