Oppgitt over IT-avdelingen?

Ovum forklarer hvorfor «gresset er grønnere på utsiden av bedriftens brannmur».

Oppgitt over IT-avdelingen?
Det er en forskyvning mellom det intern IT tilbyr og det kunnskapsarbeidere trenger. Følgelig forskyner de seg av ekstern IT, og oppfatter gresset som grønner på utsiden av bedriftens brannmur. Bilde: Montasje med grafikk fra Ovum

Analyseselskapet Ovum har publisert en rapport som prøver å kartlegge hvordan bedrifts-IT vil utvikle seg fram til 2020, med utgangspunkt i den stadig mer utbredte rollen kunnskapsarbeider: Enterprise 2020: The Road Ahead for the Knowledge Worker. Rapporten er gratis tilgjengelig, mot registrering.

Det er politisk ukontroversielt å feste merkelappen «kunnskapssamfunn» til dagens Norge. Tar man klisjéen på alvor, burde det være en vesentlig oppgave for IT-bransjen og IT-folk å forsyne kunnskapsarbeidere med hensiktsmessige verktøy.

Det rapporten avdekker, er en forskyvning mellom tankegangen til IT-folk flest, og visjonene til fire ledende leverandører innen samhandling: Citrix, Google, VMware og Yammer (som Microsoft kjøpte i juni i fjor og er i ferd med å integrere i Sharepoint og Office).

Den delen av bransjen som fronter brukerne, har verken innsikt i de langsiktige teknologitrendene eller grep om hvordan de vil påvirke alt fra samfunn til bedriftskultur.

Den tradisjonelle oppfatningen av IT-verktøy for kunnskapsarbeidere, er at de skal gjøre dem mer produktive. Oppfatningen til bransjens visjonære er at samhandlingsverktøy ikke kan begrenses til dette.

Det langsiktige poenget med samhandlingsverktøy er ikke økt produktivitet, men økt innovasjon.

Jo lettere det er for kunnskapsarbeidere å samarbeide, desto fortere oppstår nye ideer som kan settes ut i live for å fornye bedriften. Og det er den samlede innovasjonen i et samfunn som står for brorparten av samfunnets økonomiske vekst.

Et helt kapittel i rapporten brukes til å forklare at innovasjon er viktigere for langsiktig suksess en kostnadsreduksjon, og at den vesentlige oppgaven for samhandlingsverktøy er å gjøre det mulig for kunnskapsarbeidere å etablere effektive fellesskap for å arbeide fram nye ideer. Innovasjon defineres ikke som oppfinnelser eller nye oppdagelser, men som «det første forsøket på å sette en ide ut i live».

Så må det stilles et spørsmål: I hvilken utstrekning har denne innstillingen gjennomslag hos IT-folk? Svaret, ifølge Ovum, er at IT-folks tenking er på kollisjonskurs med kunnskapsarbeideres behov og ønsker.

– Ovum erfarer at mange organisasjoners IKT-strategier domineres av konsolidering og standardisering… Denne tilnærmingen er fornuftig der det gjelder å kutte kostnader og fremme integrasjon. Samtidig vekker den ofte motstand av kolleger på forretningssiden fordi den kveler innovasjon og differensiering, heter det i rapporten.

For de misnøyde kollegene, kommer ny teknologi som manna fra himmelen. Nettskyen tilbyr tjenester som kan tas i bruk uten å bry seg om IT-avdelingen. Apper til smartmobiler og nettbrett til alle slags formål kan lastes ned direkte eller fikses gjennom «web 2.0» og mashup. Forbrukerorienterte tjenester gjør nøkkeldokumenter tilgjengelig uansett om det man har for hånden er en pc, en mobil eller et brett. Kunnskapsarbeidere oppdager og tar i bruk nye verktøy. De er ikke dumme: De utvikler nye arbeidsmetoder på egen hånd, uavhengig av IT-avdelingen.

Selv om bedriften tilbyr samhandlingsverktøy, ligger de gjerne langt etter forbrukerverktøyene i smidighet, effektivitet og brukervennlighet.

Erfaringen er gjengs: «Gresset virker grønnere på utsiden av bedriftens brannmur», står det i rapporten.

Et vesentlig poeng er at de som står for denne utviklingen ikke er den harde kjernen av tunge og IT-kyndige brukere, og som kan vise sympati for IT-folks frykt for økt risiko og redusert sikkerhet. Det er de Ovum kaller «teknologi-ambivalente brukere». Det er dem det er flest av, og det er dem IT-folk må søke å overvinne i den nye epoken.

Et annet poeng er at de fire leverandørene alle kan tilby løsninger som tilfredsstiller begge parter, både IT-siden og brukersiden. Den teknologiske siden av omdanningen skulle følgelig langt på vei være ivaretatt. Ovum peker på at de to andre sidene – endring i henholdsvis forretningsprosesser og bedriftskultur – er et lederansvar, og at det må tas høyde for begge for å realisere potensialet i teknologien.

Blant nøkkelbudskapene i rapporten er følgende:

  • Påvirkningen av mobilteknologi kan vanskelig overvurderes.
  • Bruk av sosiale bedriftstjenester til å omdanne kunnskapsarbeid og skape verdier krever en full gjennomgang av alle IT- og forretningsprosesser, det nytter ikke bare å tilrettelegge det man allerede har.
  • Skal man endre måten organisasjonen arbeider og kommuniserer på gjennom samhandlingsplattformer, må man først og fremst sikte mot den teknologi-ambivalente brukeren.
  • Informasjonsforvaltningen må legges om fra styring av brukerapparatur og mekanismer for datavern, til applikasjonsforvaltning og styring av tilgang til informasjon.