Oppgitt over svekket kunnskapsutvikling

Forslaget til statsbudsjett gjenspeiler ikke Norges største utfordring, mener Per Morten Hoff i IKT-Norge.

Forslaget til statsbudsjett for 2007 vekker ikke stor glede hos IKT-Norges generalsekretær Per Morten Hoff.

– Dette er ikke et budsjett som innfrir de løftene fra Soria Moria-erklæringen. Der ble det flagget både næringsvennlige tiltak, fokus på kunnskapssamfunnet, fornying av offentlig sektor og digital kompetanse til alle. Målet i Soria Moria om at Norge skal bli en av de «ledende, innovative, dynamiske og kunnskapsbaserte økonomier i verden», speiles ikke i dette budsjettet. Det er skuffende at det ikke lages et budsjett som er tro mot egen erklæring, sier Hoff.

I budsjettforslaget utsetter Regjeringen ønsker å utsette målet om å bruke 3 prosent av BNP på forskning til 2010.

– Å reversere forskningsambisiøse mål vil gjøre Norge til en FoU-sinke i internasjonal sammenheng. Kuttet i UH-sektoren vil måtte føre til reduksjon av grunnforskning og fri forskning. Dette er ikke tiltak som stimulerer til reell innovasjon og nyskaping, mener Hoff.

Hoff er også bekymret for utviklingen av Norges små og mellomstore bedrifter.

– Innstramming i Skattefunn, ved kutt i timesats og antall timer som kan føres, gjør det mindre attraktivt å drive FoU-virksomhet i norsk næringsliv. Norsk IKT-næring er den næringen som i størst grad bruker slike midler i dag. I tillegg foreslår Regjeringen å øke formueskatten, noe som vil ramme gründere hardt. Disse må nå selge aksjer for å betale formueskatt. Dette svekker norsk eierskap, underskogen i norsk næringsliv og rammer småbedrifter svært hardt. Bedriftenes kostnader til langtidssykemeldte vil også være en hemsko.

En annen sak som Hoff mener er uheldig, er at det blir dyrere å ansette og beholde dem over 62 år.

– Regjeringen snakker varmt om at eldre skal stå lenger i arbeidslivet, da er det paradoksalt at det nå blir dyrere å ansette og beholde de over 62 år, spesielt med dagens mangel på kompetanse i arbeidslivet.

Når det gjelder bredbånd, mener Hoff at Regjeringen bløffer.

– Bredbåndsfond har vært et klart uttalt mål fra regjeringen. Det er i statsbudsjettet foreslått en bevilgning på 122 millioner kroner via Høykom til utbygging av bredbånd i distriktene. Dette beløpet er på langt nær nok til å oppfylle løfte om bredbånd til alle i 2007. Denne posten er bare en vekst under Høykom fra 99 mill til 122 mill, altså 23 mill kr mer enn i fjor. Men tidligere år har jo Høykom hatt over 100 mill til disposisjon, så satsingen er ikke veldig revolusjonerende. Det er trist at regjeringen nå ikke kan oppfylle sitt løfte om å gi bredbånd til alle. Skulle den målsettingen ha blitt nådd måtte posten ha vært på minimum 350 millioner kroner.

Noen enkelttiltak finner Hoff og IKT-Norge grunn til å rose, for eksempel tiltak knyttet til åpne standarder og åpen kildekode, samt økningen av budsjettet til Min Side.

    Les også:

Til toppen