Oppgraderer hundrevis av servere med ett slag

Sun har kunngjort Change Manager, et driftsprogram for Solaris som kan oppgradere og omkonfigurere hundrevis av servere på én gang.

Sun har kunngjort Change Manager, et driftsprogram for Solaris som kan oppgradere og omkonfigurere hundrevis av servere på én gang.

En demoutgave med 60 dagers bruksrett er gratis tilgjengelig fra nettsiden Change Manager hos Sun.

Verktøyet er tidligere kjent under kodebetegnelsen iChange, og kan betraktes som et lite skritt videre i Suns N1-initiativ der datasystemer skal være mest mulig selvdrevne.

Change Manager er fortsatt et verktøy for manuell styring, fordelen er at et stort antall servere kan installeres, konfigureres, oppgraderes og forsynes med programvare i én og samme operasjon. Verktøyet lar driftspersonalet kontrollere tilstanden til hver server, sette opp et tidsskjema for automatisk kjøring av definerte oppgaver, og kjøre alle eller én gruppe servere tilbake til en tidligere tilstand dersom noe skulle vise seg å være galt.

Les mer om N1-initiativet:

Ifølge IDC går hver tredje arbeidstime blant driftspersonale til oppgaver som Change Manager kan effektivisere. Prisen på verktøyet er satt til 5000 dollar per pakke, pluss 250 dollar per server. Ideen med demoversjonen er å gi systemadministratorer anledning til å vise budsjettfolket hvilke besparelser den komplette pakken kan gi.


Foreløpig kan verktøyet bare håndtere Risc-servere under Solaris 9 eller nyere 8. I henhold til Suns Linux-strategi skal det komme en Linux-utgave, men det er ikke presisert noen tidsplan for dette.

Til toppen