Oppgradert GPS kan brukes innendørs

GPS-posisjonering har et handikap - det fungerer ikke innendørs, men det skal USA nå rette på.

GPS-posisjonering har et handikap - det fungerer ikke innendørs, men det skal USA nå rette på.

USAs handelsdepartement har kunngjort en oppgradering av posisjoneringssystemet GPS, fire uker etter oppskytingen av den første satellitten i det konkurrerende europeiske systemet Galileo. Kunngjøringen kom på et arrangement der store amerikanske selskaper som Lockheed Martin – de lager satellittene til det oppgraderte GPS – Lucent, IBM og General Motors var til stede.

    Les også:

Oppgraderingen av GPS knyttes til en ny serie med satellitter, hvorav den første ble skutt opp i september av det amerikanske flyvåpenet og erklært operativ i forrig måned. Den består av et nytt signal, døpt L2C, som skal «muliggjøre betydelig bedre presisjon og pålitelighet når det kombineres med det opprinnelige signalet», ifølge USAs visehandelsminister David Sampson som sto for presentasjonen.

L2C er spesifikt konstruert med tanke på kommersielle behov, understreket Sampson videre. – For eksempel kringkastes det med større effekt, slik at GPS-mottakere fungerer bedre i bystrøk og innendørs. Og det kreves mindre energi å motta signalet, noe som teller for batteridrevne apparater som mobiltelefoner.

Det nye signalet kringkastes i samme radiofrekvens som den mange intensive brukere, blant dem landmålere, allerede benytter. Det skal allerede være solgt flere tusen mottakere som er forberedt på det nye signalet.

Sampson slo fast at amerikanske myndigheter vil fortsette å stille signalet til gratis disposisjon for alle. Begrunnelsen er at bedre GPS vil få en svært positiv innvirkning på USAs økonomi.

GPS er et militært prosjekt som har utviklet seg til også å bli et viktig redskap for sivile. Det globale salget av GPS-utstyr var ifølge Sampson over 20 milliarder dollar, og prognosene tyder på fortsatt «sunn vekst». Over 95 prosent av alle GPS-enheter selges til sivile.

Ifølge Sampson har GPS bidratt til økt produktivitet og bedre miljøvennlighet innen landbruk, gruvedrift, byggebransjen, landmåling, transport, logistikk og vareleveranser. Det bidrar til å senke tallet på trafikkulykker, og til å redusere responstiden til nødetatene.

Etter L2C-signalet, vil GPS utvides med ytterligere to signaler, ifølge Sampson.

Et tredje sivilt signal skal spesielt rettes mot transportsektoren, særlig luftfarten. Et fjerde sivilt signal skal utvide det opprinnelige signalet, kjent som L1. Sampson fortalte at USA arbeider med Europa, Japan, Russland og andre land for å gjøre dette nye fjerde GPS-signalet til en internasjonal standard, og at samarbeidet vil føre til «dramatisk bedre ytelse» for GPS i byer og andre områder.

Sampson nevnte ikke Galileo i sin presentasjon. Galileo tar sikte på å være interoperabel med GPS. Det vil markedsføre seg med at det er et fullt ut sivilt system, som aldri vil kunne stenges eller reguleres i samsvar med eventuelle direktiv fra amerikanske eller andre militære.

Til toppen