Oppgradert Linux-lisens allerede foreldet

Oppgradert Linux-lisens allerede foreldet

Et nytt utkast til Linux-lisensen GPL får hard kritikk fordi den ikke gjelder programvare som tjeneste.

Onsdag publiserte Free Software Foundation (FSF) nok et utkast til versjon 3 av General Public License: GNU General Public License: Discussion Draft 3 of Version 3.

FSFs mål med GPLv3 er at den skal erstatte dagens GPLv2, som blant annet Linux-kjernen distribueres etter.

Arbeidet med utkastet ble utsatt fordi FSF ville sørge for formuleringer i GPLv3 som ville gjøre lisensen uforenlig med patentavtalen mellom Microsoft og Novell.

I det foreliggende utkastet er det en formulering som effektivt hindrer selskaper som har patentavtaler med distributører av kommersiell programvare fra å distribuere åpen kildekode. Men etter denne passusen, er det tekst lagt i rette parenteser – […] – som klargjør at dette bare gjelder patentavtaler inngått etter 28. mars 2007. Dersom denne teksten blir stående, vil ikke Novells patentavtale med Microsoft bli rammet. Derimot vil ikke Linux-selskaper kunne inngå tilsvarende avtaler patentvern med Microsoft eller andre leverandører av kommersiell programvare etter denne datoen.

Redaktør Bryan Richard i Linux Magazine reiser en kritikk av GPLv3 som synes langt mer vidtrekkende. I The GPL Has No (Networked) Future peker han på at GPLv2 hadde et hull som tillot en viss grad av samspill mellom åpen kildekode under GPL og webtjenester (web services) under andre lisenser.

Richard mener at GPLv3, slik den står nå, vil i praksis gjøre dette hullet vidåpent.

Han forklarer at tekst som ville utvidet GPLv3 til også å gjelde kode levert som en tjeneste til annen kode, ble strøket, og at det ble videre klargjort at GPLv3 bare skal dekke kode som brukes direkte, og ikke som samspillende tjeneste.

– Med andre ord: Programvare levert som tjeneste er offisielt ikke dekket av GPL, skriver Richard.

Richard konkluderer med at FSFs tredje utkast til GPLv3 «i beste fall representerer programvare fra 1989», altså før Internett. For med webtjenester og tjenesteorientert arkitektur, vil det stå enhver fritt til å benytte GPLv3-kode, bare man kan ordne det slik at den åpne koden leveres som «tjeneste» til den lukkede.

Tidligere vakte det oppsikt at Linus Torvalds avviste et utkast til GPLv3. Hans kommentar til det nyeste utkastet er at han synes det er bedre, men at han fortsatt er skeptisk. Blant punktene Torvalds var uenig i, var det totale forbudet mot DRM. I det nye utkastet er språkbruken dempet, slik at det i virkeligheten ikke lenger er noe forbud mot systemer for vern av opphavsrett.

    Les også:

Til toppen