Oppgradert Mercury-verktøy for å styre IT-prosjekter

Portfolio Management 5.5 lar bedriftsledelsen styre IT-prosjekter etter forretningsmessige mål.

Mercury Interactive lanserer Portfolio Manager 5.5, en større oppgradering av porteføljestyringsdel i Mercury IT Governance Center, forretningsområdet der Mercury samler sine verktøy for IT-prosjektstyring. Siden i fjor høst definerer Mercury sin samlede satsing som "Business Technology Optimization (BTO)", i tråd med terminologien til Gartner. Betegnelsen skal dekke verktøy og hjelpemidler for optimalisering av forretningsteknologi, det vil si for å få maksimalt ut av bedriftens program- og maskinvare, og avverge sløsing med IT-ressurser. Ifølge Yankee Group vil det globale markedet for slike verktøy og hjelpemidler vokse fra 2,8 milliarder dollar i fjor til 3,3 milliarder dollar i år.

    Les også:

Kunder av Mercury forteller gjerne om hvor mye de sparte på å investere i optimaliseringsverktøy framfor å ty til den tradisjonelle løsningen med å hive inn stadig sterkere servere og mer båndbredde. Portfolio Management 5.5 er spesielt innrettet mot de strategiske delene av optimaliseringsprosessen. Den nye versjonen øker ledelsens mulighet til å evaluere IT-prosjektkravene opp mot forretningsmessige mål.

Mercury lanserer samtidig Portfolio Management Fast Start Program, som innen to uker skal gi store organisasjoner fullstendig oversikt over sin IT-portefølje og de mest kritiske prosjektene. Hensikten er å gi ledelsen total forretningsmessig kontroll med detaljene i IT-prosjekter, ressurser og prosesser til enhver tid, og være i stand til å sikre at IT leverer verdi til forretningsdriften.