Oppgradert prosesssflyt i SOA-miljø

BEA har utvidet funksjonene i AquaLogic-verktøyet for interaktive prosesser i SOA-miljø.

BEA har utvidet funksjonene i AquaLogic-verktøyet for interaktive prosesser i SOA-miljø.

BEA har oppgradert AquaLogic Interaction Process til versjon 1.5, med umiddelbar tilgjengelighet.

AquaLogic er en produktfamilie for portaler på tvers av Java og .Net. BEA mener det oppgraderte prosessverktøyet går langt utenom vanlig arbeidsflyt, siden det angriper helhetlig samarbeid mellom brukere av alle slags forretningsprosesser i en portal. Poenget er å gjøre det enklere å reagere på endrede forretningsvilkår, og justere prosessene for å gjøre dem mer effektive, blant annet gjennom trinnvise automatisering.

Verktøyet tilbyr modellering, utlegging og overvåking av forretningsprosesser med flere deltakere. Det lar forretningsanalytikere konstruere prosesser gjennom et grafisk brukergrensesnitt, simulere dem og justere dem. Prosessene henter tjenester gjennom .Net-objekter, Java-objekter, SQL-databaser og meldingssystemer. Verktøyet omfatter ferdige «portlets» som medarbeidere kan bruke for å spore oppgavelister, initiere oppgaver og styre varsler og meldinger.

Til toppen