Oppjusterte miljømål i HP

HPs mål rundt gjenvinning og redusering av energiforbruk frem til 2010 er oppjustert.

HPs mål rundt gjenvinning og redusering av energiforbruk frem til 2010 er oppjustert.

Hewlett-Packard har publisert sin årlige rapport om selskapets arbeid rundt miljø og sosiale spørsmål: Global Citizenship Report, heter det i en pressemelding. Rapporten tar for seg HPs fokus på energieffektivitet, gjenvinning, sosialt ansvar og våre krav til underleverandører. Den konstaterer at engasjementet har lykkes, og at HPs mål rundt gjenvinning og redusering av energiforbruk frem til 2010 er oppjustert.

De opprinnelige målene for drivhusgasser var å redusere utslippene med 20 prosent i forhold til 2005-nivået. Nå er målet å redusere utslippene med 25 prosent i forhold til 2005-nivået.

HP hadde som mål å gjenvinne 450.000 tonn elektroniske artikler innen utgangen av 2007. Da dette målet ble nådd, satte HP seg et nytt mål om å resirkulere 900.000 tonn innen utgangen av 2010.

I løpet av 2007 ble 150 underleverandører og deres rutiner gjennomgått av HP. Målet er at leverandørene skal møte de samme kravene til miljømessige og sosiale standardene som HP setter for seg selv.

    Les også:

Til toppen