Oppkjøp fører HP Open View à jour

Oppkjøpet av Talking Blocks innebærer en kraftig utvidelse av HPs driftspakke Open View.

Oppkjøpet av Talking Blocks innebærer en kraftig utvidelse av HPs driftspakke Open View.

Hewlett-Packard kunngjorde i går at de overtar et ungt programvareselskap, Talking Blocks, for en ikke oppgitt sum. Oppkjøpet skal fullføres innen utgangen av måneden. Talking Blocks markedsfører seg selv som "the Web Services Management Company". Produktene skal inngå i HPs driftspakke Open View. HP overtar også alle selskapets utviklere.

Talking Blocks beskrives som et rammeverk for såkalt tjenesteorientert arkitektur ("service-oriented architecture", også forkortet SOA blant spesielt innvidde). Det innebærer å bruke webtjenester ("web services" til å samordne dataleveranser fra ulike systemer, og til å integrere både interne og partnerrettede applikasjoner. Produktene fra Talking Blocks dreier seg ikke bare om å få til denne samordningen og integreringen, men også – og det er kanskje det viktigste – å tilby verktøy for å overvåke slike løsninger og sørge for å sikre dem.

Talking Blocks omfatter blant annet protokolloversetting, og støtter en rekke applikasjonsspesifikke grensesnitt i tillegg til webtjenestestandarder, Java Messaging Service og IBM MQSeries.

Uavhengige analytikere mener at integrasjonen med Talking Blocks innebærer en kraftig utvidelse at egenskapene til Open View, slik at driften blir mer orientert mot applikasjoner, det vil si selve forretningsprosessene eller tjenestene som IT-systemet skal håndtere. Skulle maskinvare svikte, eller det plutselig oppstår flaskehalser, vil integrasjonen av Talking Blocks og Open View gjøre det enklere og raskere å omfordele belastninger. Dette skal være spesielt fordelaktig i komplekse og heterogene miljøer som gjerne ligger til grunn for moderne interne og partnerrettede tjenester.

HP mener denne kombinerte driften av webtjenester og applikasjoner vil innebære store kostnadsreduksjoner for brukerne.

HP ser også overtakelsen av Talking Blocks som et ledd i selskapets strategi "Adaptive Enterprise" – "den tilpasningsdyktige bedrift". Dette er HPs variant av det IBM kaller "computing on demand", Microsoft "dynamic systems initiative" og Sun "N1". Konseptet omfatter dels verktøy for å virtualisere maskinvaren i forhold til applikasjoner og tjenester, dels tjenester for å garantere at kundene får tilgang til nøyaktig den datakraften de trenger til enhver tid.

Standardiseringsorganisasjonen OASIS arbeider med å definere hvordan man skal dele webtjenestebasert driftsinformasjon mellom produkter fra ulike leverandører. Et utkast til standard er ventet tidlig i 2004.

Oppkjøpet av Talking Blocks markere enda en gang HPs nye satsing på moderne programvare for drift og infrastruktur. I august kjøpte de opp Extreme Logic, et selskap med 200 ansatte og framskreden kompetanse innen Microsoft .Net. Også dette oppkjøpet ble beskrevet som et ledd i Adaptive Enterprise-strategien. Det understreker HPs ønske om å satse på både Java og .Net: Selskapet viderefører blant annet en tett allianse med BEA.

Til toppen