Oppkjøp gir Infineon brohode på Taiwan

Infineon kjøper brikkekonstruktøren ADMtek og etablerer et solid brohode på Taiwan for forbruker-xDSL.

ADMtek ble etablert i 1997 som et samarbeid mellom 3Com og den taiwanske produsenten av nettverksutstyr Accton Technology, med Accton som den dominerende parten. Det fabrikkløse selskapet konstruerer kompliserte brikker beregnet på nettverks- og datautstyr til hjemmemarkedet. Flertallet av de 175 medarbeiderne arbeider med utvikling. Selskapet har kontorer i San Jose i California, og i Kina. Årsomsetningen i 2003 var 43,2 millioner dollar.

Infineon kunngjorde i går at de overtar ADMtek for 80 millioner euro, inkludert 20 millioner euro betinget av at ADMtek når bestemt mål innen omsetning og utvikling innen to år etter at overtakelsen er fullført. Oppkjøpet er betinget av godkjenning fra aksjonærene i ADMtek og fra offentlige organer, og ventes fullført i løpet av april 2004.

Det er første gang Infineon kjøper et halvlederselskap i Asia. Overtakelsen er et ledd i Infineons strategiske satsing på komponenter til xDSL-produkter beregnet på hjemmemarkedet. Oppkjøpsavtalen innebærer også en allianse med Accton som produserer nettverksutstyr, vesentlig Ethernet-svitsjer og xDSL-maskiner, og har en omsetning på i underkant av en halv milliard amerikanske dollar i året. Alliansen er eksplisitt orientert mot "bredbåndsløsninger for forbrukermarkedet".

Infineon framhever fordelen av å disponere et sterkt utviklingsmiljø og nærhet til ledende leverandører som til sammen står for 70 prosent av de globale leveransene av bredbåndsmodemer og rutere til forbrukermarkedet. Det skal etableres et nytt selskap, Infineon-ADMtek Co. Ltd., for å konstruere brikker til slikt utstyr.

Bak satsingen ligger spesiell tillit til sterk vekst i forbrukerorientert xDSL-utstyr. Infineon siterer tall fra den amerikanske analytikeren iSuppli som spår årlig vekst innen xDSL-utstyr på 12 prosent, til et marked på 1,2 milliarder dollar i 2007. Brikkesett innen ADSL vil oppleve den raskeste veksten, heter det. Det antas videre at forbrukerandelen av xDSL-markedet vil være rundt to tredeler i 2007.

;