Oppkjøp gjorde Software Innovation mer lønnsom

Oppkjøp lønner seg for Software Innovation. Kvartalstallene fra toppsjef Per Kveim viser 30 prosent flere ansatte, 53 prosent større omsetning, og 58 prosent bedre driftsresultat.

Kvartalsomsetningen i Software Innovation ASA nådde 142,5 millioner kroner i år, mot 93,2 millioner i fjor. Driftsresultatet før avskrivninger endte på 19,4 millioner kroner mot 12,3 millioner kroner i fjor. Konsernet har vokst gjennom flere oppkjøp, og har 730 ansatte, rundt 30 prosent flere enn i samme kvartal i fjor. Det er en av Nordens ledende aktører innen CRM (kundelojalitetsapplikasjoner).

I tillegg til oppkjøpene nevnt i artiklene ovenfor, har konsernet kjøpt web-eksperten WNet Partner AS, med kunder innen bank, finans og telekom.

Det varsles nye oppkjøp, særlig på konsulentsiden og primært i Sverige og Danmark.

Konsernet konstaterer "en generell stagnasjon i markedet, dog ikke innenfor Software Innovations kjerneområder."

Til toppen