Oppkjøp hjelper ikke Catch-resultater

Catch-sjef Kjell Ivar Hansen har gjort to oppkjøp, men resultatet faller i redje kvartalt.

Catch-sjef Kjell Ivar Hansen har gjort to oppkjøp, men resultatet faller i redje kvartalt.

Catch Communications legger i dag frem regnskap for tredje kvartal 2004. Omsetningen utgjorde 110,8 millioner kroner i tredje kvartal, tilsvarende en vekst på 68,9

prosent i forhold til samme kvartal i fjor.

Mye av veksten skyldes at Catch har gjort to oppkjøp - Bluecom og ID Comnet. Men oppkjøpene hjelper foreløpig ikke på resultatet. I tredje kvartal i fjor satt Catch igjen med 5 millioner kroner, mens i tredje kvartal i år endte resultatet på 2 millioner kroner.

- Omsetningen steg med 68,9 prosent i kvartalet i forhold til tredje kvartal i fjor, og vi opplevde en netto tilvekst på 3 587 linjer i kvartalet. Etter oppkjøpene av BlueCom og ID

Comnet har vi en pro forma omsetning på 143,5 millioner kroner i tredje kvartal som gir oss en posisjon som den sterkeste utfordreren i det norske bredbåndsmarkedet, sier

administrerende direktør Kjell Ivar Hansen i en kommentar.

Catch Communications kjøpte ID Comnet i slutten av oktober og selskapet vil bli konsolidert inn fra og med 1. november. Kjøpet av ID Comnet bidrar til en ytterligere

styrking av konsernets nummer to posisjon i bedriftsmarkedet. Kjøpet stadfester samtidig selskapets rolle som en aktiv konsolideringspartner. ID Comnet har en sterk kundebase med 100 av de 600 største selskapene i Norge på kundelisten.

Til toppen