Oppkjøp kan få fart på e-bøker i farger

Finanstørke tvang USAs fremste utvikler av elektronisk papir til å selge seg til Taiwan.

Oppkjøp kan få fart på e-bøker i farger

Finanstørke tvang USAs fremste utvikler av elektronisk papir til å selge seg til Taiwan.

E-bokleserne til Amazon.com (Kindle), Sony, iRex (har vært bruk i pilotprosjekter i skole-Norge) og over et titalls andre leverandører har det til felles at de henter sin skjermteknologi, også kalt elektronisk papir, fra det amerikanske selskapet E Ink og den taiwanske produsenten Prime View International (PVI).

E Ink og PVI har samarbeidet tett siden 2005, da PVI kjøpte e-papirteknologien til Philips, og E Ink og PVI gikk sammen om løsninger for Sony og Amazon.

I går ble det kjent at PVI kjøper E Ink for 215 millioner dollar.

E Ink ble etablert av forskere ved MIT i 1997, og har hittil mottatt rundt 150 millioner dollar i ulike investeringer. De utvikler og produserer selve det elektroniske papiret som brukes i e-bokleserne, og har samlet mange nøkkelpatenter. PVIs bidrag er dels samarbeid om utviklingen og produksjonen av selve e-papiret, dels å utvikle og produsere den underliggende elektronikken.

PVI har videre satset på oppkjøp av relaterte teknologier, med tanke på andre anvendelser, bøyelig skjermer, farger og så videre. Selskapets slagord er: «Vi kommersialiserer avanserte teknologier.» Oppkjøpene til PVI gjelder ikke bare produkt- og teknologiutvikling. De dreier seg også om produksjon. I fjor kjøpte PVI fire anlegg i Sør-Korea der det produseres flatskjermer.

Elektronisk papir virker ved at pigmentkuler flyttes avhengig av en ytre spenning. (Illustrasjon: E Ink)
Elektronisk papir virker ved at pigmentkuler flyttes avhengig av en ytre spenning. (Illustrasjon: E Ink)

I et intervju med Wall Street Journal sier E Inks toppsjef Russ Wilcox at han og resten av ledelsen har til hensikt å forbli i E Ink, og at selskapet er i ferd med å øke staben fra 127 til 150. Et viktig mål for denne utvidelsen er å bedre selskapets prototype på e-papir i farger, som ifølge markedssjef Sriram Peruvemba, i et intervju med New York Times, skal på markedet en gang i 2010. Selskapet viser en prototyp på den pågående utstillingen Computex i Taipei denne uken: Peruvemba sier den må bedres betraktelig før den kan sendes ut på markedet.

Seiko viste dette dameuret med skjerm av elektronisk papir fra E Ink i 2007. (Foto: E Ink / Seiko)
Seiko viste dette dameuret med skjerm av elektronisk papir fra E Ink i 2007. (Foto: E Ink / Seiko)

Peruvemba sier det viktigste behovet i markedet nå er e-papir i farger, men at E Ink ikke har tilstrekkelig med ressurser til å utvikle det. Han regner med at oppkjøpet vil tilføre E Ink det som trengs av både mannskap og kapital.

Hans sjef, Wilcox, viser til kapitaltørke i USA, og til at det amerikanske markedet for børsintroduksjoner i praksis er stengt.

I tillegg til e-boklesere, brukes E Ink- og PVI-teknologien i mobiltelefoner, smartkort, minneenheter, batteriindikatorer, annonseskjermer, små butikkhylleskjermer med priser og så videre. I tillegg har klokkeprodusenter som Phosphor og Seiko framstilt armbåndsur med skjerm i e-papir.

Elektronisk papir i farger kan antas å åpne helt nye markeder for elektronisk publisering. Utgivere ser for seg at lesere i A4-format eller større kan være en løsning for fargerike trykksaker. Vilkåret er at man greier å holde e-papirets strømforbruk på et minimum, og langt under det dagens LCD-teknologi krever.

E Ink og PVI ser for seg at farget e-papir også vil kunne brukes til bevegelige bilder. Det krever at responstiden reduseres fra dagens 250 millisekunder til rundt 50 millisekunder. Planen er å få dette ut på markedet i løpet av 2011.

    Les også:

Til toppen