Oppkjøp samler mye tele-makt

Med et stort oppkjøp sikrer Qualcomm seg patentene til både dagens og neste generasjons mobiler.

Ikke alle kjenner amerikanske Qualcomm, men selskapet sitter på en enorm bunke mobil-patenter og lager derfor de sentrale rado-brikkene i veldig mange mobiler.

Nå øker Qualcomm sin makt i mobilbransjen med et stort oppkjøp. Like før helgen ble det kjent at Qualcomm skal kjøpe Flarion for 600 millioner millioner dollar.

Qualcomm er mest kjent for CDMA-teknikken og 3G-arvtagerne - CDMA2000 som brukes i USA og WCDMA, som er den europeiske 3G-standarden.

Flarion blir kjøpt fordi selskapet sitter på teknikk som brukes til å utvikle fjerde generasjons mobilnett. Teknikken, som kalles OFDM (orthogonal frequency division multiplexing) brukes allerede i ADSL-linjer og Wimax, men Flarion har videreutviklet teknikken for bruk i mobilnett.

Til toppen