Oppkjøp skal sikre vekst for Microsofts portal MSN

Siden nyttår har Microsoft investert anslagsvis én milliard dollar i oppkjøp og investeringer som skal sikre lukrative tjenester til portalen MSN - uansett om kundene bruker PC, mobiltelefon eller lommemaskiner.

Siden nyttår har Microsoft investert anslagsvis én milliard dollar i oppkjøp og investeringer som skal sikre lukrative tjenester til portalen MSN - uansett om kundene bruker PC, mobiltelefon eller lommemaskiner.

Portaltjenesten MSN (Microsoft Network) vokser som et kraftsenter for Microsofts forbrukerorientert virksomhet, selv om tallet på abonnenter (1,6 millioner) stadig ligger godt under konkurrenten America Online (AOL - 19,6 millioner). Microsoft ynder å tegne sammenslutningen av AOL og Netscape som den store trusselen mot selskapets hegemoni. Gates tar opp hansken og satser bredt.
Les digi.nos oversikt over Microsofts oppkjøp og investeringer:

I mars viste Microsoft at de har lært leksen om raske prissammenlikninger som den Internett-vante forbrukerens fremste kjennetegn. Da overtok selskapet CompareNet, en av USAs største leverandører av Internett-baserte sammenlikningstjenester med 1,5 millioner ulike besøkende hver måned. CompareNet skal innlemmes i MSNs tilsvarende tjeneste Sidewalk som allerede kan skryte av 4,7 millioner ulike besøkende i måneden.

En annen utvidelse av MSN kom i april, da Jump Networks ble overtatt. Jump lager web-baserte kalender- og avtaletjenester som skal integreres med blant annet Hotmail.

Enda en MSN-orientert investering kom også i april. Microsoft tilførte Rhythms NetConnections 30 millioner dollar og avtalte samtidig en integrering mellom Rhythms' tjenester og MSN. Rhythms tilbyr høyhastighets nettjenester til næringslivet. Avtalen innebærer også et samordnet utviklingsarbeid for å gjøre tjenesten til en levende utstilling av hvordan bedrifter kan tjene på bredbånds datasamband.

En moderne portal må også kunne tilby tjenester til de trådløse. Nettopp det var hensikten med Microsofts investering i Nextel Communications på 600 millioner dollar i mai. Opplegget skal sikre fellesabonnentene tilgang til e-post, kalendre, kontakter og flere innholdstjenester.

Ti dager seinere fortalte Microsoft om en investering på 250 millioner dollar i sammenslutningen Healtheon-WebMD. Hensikten er å tilby et omfattende utvalg av helserelaterte tjenester på MSN og på WebTV. I tillegg til investeringen forplikter Microsoft seg til å bidra med markedsføring og åpninger mot elektronisk handel, tilsvarende 300 millioner dollar over de neste fem årene.

Mot slutten av mai kom også CareerBuilder til MSN, mot en investering på 17,8 millioner dollar. Det dreier seg om en omfattende tjeneste mot både arbeidssøkere og arbeidsgivere. Microsofts uttrykte mål er å tilby de beste integrerte arbeidsformidlingstjenestene på Internett. Selskapet har opsjon på ytterlige aksjer i den nye partneren.

I juni lanserte Microsoft tjenesten MSN Mobile som leverer innhold til trådløse apparater som mobiltelefoner, lommedatamaskiner og personsøkere. Samtidig ble det klart at Microsoft hadde kjøpt OmniBrowse, selskapet hvis programvare for leveranse av trådløst innhold var blitt innlemmet i MSN Mobile.

Avtalen med Concentric Network som ble inngått i juni forener en rekke av de hensyn Microsoft prioriterer høyest. Concentric leverer Internet-tilgang over DSL og tilbyr nettjenester til Microsofts WebTV. Mot en investering på 50 millioner dollar gikk Concentric sammen med Microsoft for å knytte Concentrics portal til MSN, og bygge den ut som plattform for tjenester innen utleie av applikasjoner.

I midten av oktober fant Microsoft det opportunt å ta et skritt nærmere sin uttalte visjon om "digitale dashbord". Typisk nok var skrittet en investering på 10 millioner dollar i et annet selskap, "portalkonsulenten" InfoImage. Ryktet til dette selskapet bygger på ekspertise innen Lotus Notes og Domino, som i lang tid har levert alt som inngår i Microsofts digital dashbord. Avtalen gir InfoImage frihet til å fortsette sitt forhold til Notes-kundene.

Til toppen