Oppkjøpet av Fast er bra for IT-Norge

Microsoft oppkjøp av Fast vil styrke IT som næring i Norge, mener IKT-Norgesjef Per Morten Hoff.

Microsoft oppkjøp av Fast vil styrke IT som næring i Norge, mener IKT-Norgesjef Per Morten Hoff.

Dette er en stor anerkjennelse av Fast, NTNU og til det norske miljøet for søketeknologi, som er blant de beste i verden, sier Per Morten Hoff i IKT-Norge. Han er imidlertid bekymret for om et salg av Fast vil kunne føre til at dette sterke kunnskapsmiljøet som er knyttet til NTNU i Trondheim flyttes ut av landet.

    Les også:

IKT-Norge har lenge vært opptatt av å fremme den sterke næringsklyngen innen søketeknologi som vi har i Norge. At Microsoft nå ønsker å kjøpe flaggskipet innen denne klyngen er en bekreftelse på at det norske miljøet for søketeknologi er helt i verdenstoppen. Dette bekreftes jo også av at bedrifter som Google og Yahoo har utviklingsavdelinger rundt NTNU i Trondheim.

Vi har også andre sterke bedrifter i Norge som IntelliSearch og IKT-Norge tror Microsoft ser verdien i å bevare dette miljøet sterkt i Norge og at den kompetansen og de resurssene vi har i og rundt Fast beholdes i landet.

- Dette bør være en kraftig vekker for næringsministeren. Vi har flere ganger forsøkt å få ham til å fokusere på det sterke norske miljøet innen søketeknologi, men vi opplever at han har et ensidig fokus på tradisjonell industri, skipsfart og turisme, sier Hoff. - Vi trenger en næringsminister som vil bygge framtidens kunnskapsnæringer, ikke bare bevare de gamle arbeidsplassene, avslutter Hoff.

Hoff tror også at Microsoft tenker strategisk med tanke på å utfordre de store datavarehus-gigantene som Oracle og SAP. Søketeknologi blir i stadig større grad rettet inn mot forretningskritiske løsninger til forsikringsselskaper og finans.

- Jeg tror Microsoft med oppkjøpet av Fast kan gå rett i strupen på datavarehus-gigantene, fastslår Per Morten Hoff.

Til toppen