Oppkjøpsbølgen er ikke forbi.com

Det kraftige børsfallet i teknologisektoren har ført til færre oppkjøp og fusjoner. Men dette er bare midlertidig. Det hevder en studie fra konsulentselskapet McKinsey & Co.

Det kraftige børsfallet i teknologisektoren har ført til færre oppkjøp og fusjoner. Men dette er bare midlertidig. Det hevder en studie fra konsulentselskapet McKinsey & Co.

Mens aksjekursene har gått veggimellom i et voldsomt volatilt marked, har flere oppkjøp og sammenslåinger gått dunken. Grunnen er at selskapene som skal slå seg sammen ikke blir enige om hva de er verd, eller hva selskapet man skal kjøpe opp er verd. Siden de aller fleste oppkjøpene skjer ved bruk av egne aksjer, i stedet for penger, er det en svært farefull prosess å kjøpe opp andre selskaper. Særlig hvis kursene faller. Flere eksempler på dette har vist seg fra april og utover, som en direkte følge av fallet på verdens børser.
Les om en fusjon som gikk dunken:
Cell/Mandator utsetter tysk fusjon
Pixelpark avlyser fusjonen
Internettselskaper hadde en oppkjøps- og sammenslåingsfrekvens som var på sitt aller høyeste da denne sektoren var på sitt heteste. Nå har imidlertid denne heten løyet og oppkjøpstakten likeså. Siden fallet ble så stort og så hardt- har selskaper mistet gjerne tre fjerdedeler av sin toppeverdi- ble det satt en voldsom brems på oppkjøps- galoppen.


Mange mener at oppkjøpsgalskapen endelig er over, men skal man tro en studie utført av det kjente konsulentselskapet McKinsey & Co, er dette langt fra sannheten. I følge konsulentene Johan Nas og Hannelore Stickroth vil oppkjøpsbølgen slå til igjen med en gang markedet har stabilisert seg. Det melder Wall Street Journal.

- E-commerce utvikler seg enda med voldsom fart og med stadig flere aktører. Mange selskaper jobber mot den samme strategiske markedsplassen. Samtidig vil det bli færre overlevende enn i "den gamle økonomien"- hvor det var større geografiske og produktmessige barrierer å forsere, sier studieforfatteren Johan Nas til Wall Street Journal.

Oppkjøp og fusjoner innenfor det som kalles e-business, eller Internett-relatert virksomhet, har steget dramatisk. I dette årets første fem måneder var 19 prosent av alle slike oppkjøp og fusjoner relatert til denne sektoren. Samme periode i 1998 var det bare 3,5 prosent av alle oppkjøp og fusjoner som kunne relateres til Internett-relaterte bedrifter og forretninger. Disse tallene er relatert til verdien av oppkjøpene, og ikke i antall oppkjøp.

Nord Amerika er ikke overraskende det mest aktive området i verden, med nesten 80 prosent av oppkjøpene og fusjonene. Men trenden i Europa og Asia er oppadgående og raskt akselererende. Men uansett er oppkjøpene i Europa og Asia enda små, og mange av dem nådde ikke grensen på 100 millioner dollar, 910 millioner norske kroner, for å bli tatt med i studien av McKinsey & Co.

Men siden april har antall oppkjøp og fusjoner stagnert dramatisk. Men trass dette er kreftene som drev oppkjøpsgaloppen videre fremover, enda tilstede. De to konsulentene mener at de rene Internett-e-commerce selskapene enda stresser hardt for å komme ut i markedet.

Det samme gjør selskaper som er fundamentert utenfor den digitale nettverksøkonomien. Disse selskapene må komme seg ut før eller siden, og er på full fart allerede i dag. For begge disse gruppene er det to ting som gjelder: Komme seg ut i markedet for å få fatt i flest mulig kunder og ekspandere geografisk.
Skal man gjøre dette er det nesten tvingende nødvendig med oppkjøp.

Siden man i 1998 til 1999 fikk en voldsom vekst i verdsettelsen av selskaper som fundamenterte i den nye økonomien har det blitt langt vanligere å kjøpe opp andre selskaper ved bruk av egne aksjer. I tidsperioden 1998 til 1999 var hele 81 prosent av alle oppkjøp, som konsulentene gikk gjennom, gjort ved aksjer eller aksjer og penger.

Til toppen