Opplæring og programvare for 150 millioner

Ravenholm og Masterminds har inngått en allianse innen opplæring og programvare og satser på 150 millioner kroner i samlet årsomsetning.

Ravenholm og Masterminds har inngått en allianse innen opplæring og programvare og satser på 150 millioner kroner i samlet årsomsetning.

Ravenholm Computing gjør krav på å være Norges største forhandler av programvare og har dessuten et bredt tilbud innen bøker, kurs og opplæring.

Masterminds er en langt mer beskjeden organisasjon, med 14 ansatte og 18 millioner kroner i omsetningsmål for 2003, med fokus på konsulenttjenester, kurs og e-læring, vesentlig innen Microsoft-produkter. Masterminds har utviklet egne produkter innen e-læring, som utnytter Microsofts .Net-rammeverk. De understreker gjerne at de er IT-kyndige pedagoger, med vekt på pedagoger.

- Alliansen går i første omgang ut på at vi samordner all vår virksomhet innen kurs og opplæring, forklarer administrerende direktør i Ravenholm, Norvald Marstrand Heidel, til digi.no. - Vi tar sikte på å oppnå en felles årsomsetning på 150 millioner kroner, der Ravenholm bidrar med noe over 130 millioner. Alene hadde vi et mål om fire millioner kroner innen kurs, samarbeidet med Masterminds burde tilsi at vår andel øker til mellom sju og åtte millioner kroner. Jeg føler at vi er svært edruelige i budsjetteringen.

Alliansen innebærer videre at de to selskapene gjør seg til samboere. De er på jakt etter felles lokaler, med noen hundre kvadratmeter kontorplass, samt kurslokaler og auditorium, i det som skal bli et "kunnskapens hus", for "Norges nye og ledende kunnskapsallianse".

Daglig leder i Masterminds, 30 år gamle Akif Papas, ser på alliansen som bærer av et stort potensial for mersalg av kurs, opplæring og konsulenttjenester. Microsoft har allerede innvilget Masterminds status som 'Gold Certified Partner for Learning Solutions' i Norge, hvilket innebærer anerkjennelse av engasjement og dyktighet innen undervisningsløsninger om IT-infrastruktur og programmering for mellomstore og store bedrifter.

Kursselgerne til Ravenholm har allerede flyttet over til Masterminds. Heidel mener samlokalisering i nye lokaler vil øke synergien. Han ser ikke bort fra at man kan tenke på enda tettere samarbeid, sågar oppkjøp, når årsregnskapet bekrefter antakelsene i budsjettet.

- Det viktigste vil ikke være selve omsetningsmålet, men marginene. Vi avslutter årsregnskapet 1. oktober. Da skal vi ikke bare ha over 130 millioner kroner i omsetning. Når vi trekker fra alle leverandørkostnader, skal vi sitte igjen med 22 millioner kroner, og når alt annet er gjort opp, skal vi ha et overskudd på 2,7 millioner. Vi har ryddet veldig mye opp i Ravenholm i det siste, og nå er bordet rent, avslutter Heidel.

Til toppen