Opplever at phishing fungerer bedre ved å utnytte sikkerhets­produkt fra Microsoft

Hindrer andre sikkerhetsprodukter i å gjøre jobben sin.

Opplever at phishing fungerer bedre ved å utnytte sikkerhets­produkt fra Microsoft
Oddvar Moe jobber med blant annet penetrasjonstesting. Her er han fotografert ved en tidligere anledning. Bilde: Harald Brombach

Noen ganger skjer det at sikkerhetsprodukter en tror en kan stole på, utgjør en sikkerhetsrisiko i seg selv, eventuelt bidrar til å svekke sikkerheten i andre produkter