Opplysningen får ikke kjøpe Aspiro

Konkurransetilsynet forsvarer den lille konkurransen som ennå finnes.

Opplysningen får ikke kjøpe Aspiro

Konkurransetilsynet forsvarer den lille konkurransen som ennå finnes.

Oslo (NTB): Konkurransetilsynet setter foten ned for Opplysningen Mobils kjøp av Aspiro Søk.

Tilsynet kunngjorde torsdag at sammenslutningen av selskapene Opplysningen Mobil og Aspiro Søk forbys.

På sine nettsider begrunner Konkurransetilsynet avgjørelsen med at konkurransen i markedet for nummeropplysning via SMS i Norge er vesentlig begrenset. Etter deres vurdering vil foretakssammenslutningen kunne forsterke denne begrensningen, og at den svekkede konkurransen vil gi et samfunnsøkonomisk tap.

Tilsynet legger også vekt på at en sammenslutning mellom de to foretakene kan gi høyere priser. Partene kan påklage vedtaket til Fornyings- og administrasjonsdepartementet innen 15 virkedager.

    Les også:

Til toppen