BEDRIFTSTEKNOLOGI

Opplysningskonkurrent: - Falsk tale fra Telenor

Konkurrenten Current, som sitter med varemerket 1880, tapte første runde i Namsretten. Selskapet godtar fortsatt ikke at Telenor har enerett på ordet 'Opplysningen'.

25. apr. 2002 - 19:18

Markedssjef Børre Syversen i Current går i en pressemelding knallhardt ut mot Telenor Teleservice for selskapets oppførsel etter frislippet av opplysningstjenester 15. februar i år:

- Når Telenors salgs- og markedsdirektør Erling Christoffersen i en pressemelding i dag sier han er opptatt av at konkurransen skal være så reell som mulig, er dette falsk tale som burde være langt under en storbedrifts verdighet.

Syversen refererer til en pressemelding som ble sluppet tidlig på torsdag, der Telenor uttrykker sin misnøye med Post- og teletilsynets opplegg for 180, som stenges den 1. mai. Telenor er ikke fornøyd med at brukerne av 180 får avspilt en melding med de ulike numrene i tilfeldig rekkefølge. I samme pressemelding avviser Erling Christoffersen kritikken fra konkurrentene om at de trenerer konkurransen.

- Telenor har fulgt alle pålegg - både med å utlevere pålagte data til konkurrerende nummeropplysningsselskaper, og med å foreta nødvendige forberedelser i nettet, slik at konkurrentene kan få fakturert sine tjenester, sier Christoffersen i Telenors egen pressemelding og fortsetter:

- I Telenor Teleservice er vi opptatt av at konkurransen om nummeropplysning skal være så reell som mulig. Vi har ingen ønske om å legger hinder i veien for våre konkurrenter, men vi forventer at også de opptrer i henhold til de lover og retningslinjer som gjelder i markedet, sier markedsdirektøren i Telenor.

Les saken her:

Denne versjonen godtar ikke Current. Selskapet driver den konkurrererende nummeropplysningstjenesten 1880 og går til rettssak mot Telenor, selv om første runde i Namsretten, som omhandlet midlertidig forføyning av ordet 'Opplysningen', endte med tap.

- Vi godtar ikke at Telenor har enerett på ordet 'Opplysningen' og har besluttet å anke Namrettens kjennelse fra mars i år. Selskapets holdning er at Telenor med alle midler forsøker å hindre reell konkurranse. Vi vil ikke forholde oss passive til dette, sier Syversen.

Det var like etter frislippet i februar at Telenor dro Current og en annen konkurrent, (EasyConnect), inn i rettssalen for å beskytte varemerket 'Opplysningen'. Telenor gikk seirende ut av begge bataljene, og konkurrentene ble nektet å bruke ordet i forbindelse med sine opplysningsnumre 1880 og 1890.

Les sakene her:

Ifølge Syversen var det mye fram og tilbake i forhold til hva Telenor-konkurrenten skulle gjøre, men til slutt bestemte selskapets ledelse å anke avgjørelsen.

- Forsøket på å beholde enerett til ordet 'Opplysningen' er i tråd med Telenors gjennomgående maktmisbruk i opplysningsmarkedet. I alle ledd hvor Telenor har mulighet til å legge hindringer i veien for konkurrentene, benytter de alle midler de har. Vi ønsker ikke bare å sitte å se på dette, sier Syversen.

Han lister opp flere punkter som til sammen skal være ammunisjon mot Telenor i rettssaken:

* Telenor forsøkte å skaffe seg forsprang på konkurrentene ved å åpne sitt nye nummer flere dager før det som var tillatt i forskriften (ingen konkurrent hadde teknisk mulighet til det samme. Telenor ble pålagt å stenge igjen frem til 15. februar av Post- og Teletilsynet).

* Telenor har plikt til å stille data til rådighet for nye aktører. Datagrunnlaget var i starten svært mangelfullt, noe som bidro til at konkurrentene kom dårlig ut i tester (Telenor ble pålagt av Post- og Teletilsynet å gjøre endringer i dataene. Dette er ikke fullt gjennomført, selv om Telenor hevder det motsatte i dagens pressemelding).

* Dataene Telenor etter forskriftene hadde plikt til å levere konkurrentene 1. februar ble først levert en uke senere.

* Telenor saksøkte konkurrenter for bruk av ordet opplysningen (saken blir nå anket, gyldigheten av varemerkeregistreringen ble ikke vurdert av retten. Enerett på ordet opplysning gjør det vanskeligere for konkurrentene å forklare sin tjeneste).

* Telenor forsøker i sin markedskommunikasjon å gi inntrykk av at Telenors nye nummer er det eneste som erstatter 180 (180 er et monopolnummer som blir erstattet av flere nummer blant annet 1880 og 1881.)

* Telenor driver lobbyvirksomhet for å gjøre endringer praksisen som skal sikre konkurranse fra 1. mai med tilfeldig opplesning av de nye numrene på monopolnummeret 180 (dette er et av viktigste virkemidlene for å få reell konkurranse).

Markedsdirektør Erling Christoffersen presiserer til digi.no at han ikke har sett pressemeldingen om anken, men ønsker likevel å svare på påstandene fra Current på sparket:

- 'Opplysningen' er et registrert varemerke, det har vi fått hundre prosent medhold i fra tidligere. Det eneste telefonnummeret som finnes til Opplysningen i Norge i fremtiden er 1881. Derfor har Current rett når de sier at 1881 er det eneste som erstatter Opplysningen 180, sier Christoffersen.

- Hvis Current mener at det er galt at vi har fått registrert dette navnet, så er det en annen sak. Det innebærer at domstolen må underkjenne den lovlige registreringen som er gjort. Det vil ikke være interessant bare for oss, men for en hel del andre varemerkeinnehavere, mener Christoffersen.

Til påstanden om at de skal ha åpnet sitt eget, nye nummer flere dager før det som var tillatt i forskriften, sier han at Telenor åpnet alle numrene dagen før.

- Det ble foretatt noen få hundre samtaler den 14. april, sier han.

- Det må han gjerne påstå, repliserer Syversen i Current.

Christoffersen er ikke kjent med at Telenor leverte datagrunnlaget for nummeropplysningene til konkurrentene én uke for sent, men mener at de har holdt seg innenfor det som Post- og teletilsynet har spesifisert som krav for overlevering av grunndata.

- Etter det som jeg kjenner til, har vi levert det som er krevd. At kvaliteten ikke er som eksterne aktører hadde forventet, er ikke overraskende. Det er også vår erfaring etter mange års drift, derfor bruker vi vesentlige millionbeløp hvert år for å prøve å heve kvaliteteten på disse tjenestene. Vi har et eget senter som skal kvalitestssikre informasjonen, sier Christoffersen.

Syversen tror dette blir en viktig juridisk nøtt:

- Dette er helt klart et juridisk spørsmål hva man bør overføre. Det kommer an på hvordan man ønsker å tolke pålegget. Det som i hvert fall er tilfellet er at Telenor først 30. april valgte å følge pålegget de fikk fra PT. Vi tar til etterretning at ting tar tid i Telenor, sier markedssjefen i Current.

Telenors Christiansen avfeier at det er drevet spesiell lobbyvirksomhet i forhold til avviklingen av 180 onsdag den 1. mai.

- Vi mener forbrukerne fortjener få vite hvilken tjeneste de ringer til. Derfor vil vi gjerne ha med firmanavn i tillegg, sier han og ønsker i utgangspunktet ikke å kommentere påstandene om 'falsk tale' som er myntet direkte på ham.

- Det får Syversen stå for. Det finnes ikke løgn i pressemeldingen vår i det hele tatt, mener markedsdirektøren i Telenor.

Bataljen om 'opplysningen' vil uansett fortsette, ikke minst i Oslo Tingrett, langt inn i år 2002.

Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.