Oppretter database om grunnforurensning

Statens forurensningstilsyn (SFT) skal opprette en database om grunnforurensning.

Basen beskriver forurensningen i tekst. I tillegg inneholder basen kart over 2.300 eiendommer i Norge.

Dette er enten eiendommer med forurenset grunn, deponier med farlig avfall eller tidligere forurensede områder som det nå er ryddet opp i.

Basen blir tilgjengelig på Statens Forurensningstilsyns nettsted.

Til toppen