Oppretter forskningspris på 5 mill

I det reviderte statsbudsjett foreslår Regjeringen å etablere en nordisk pris for fremragende forskning. Den såkalte Holberg-prisen blir på omlag 5 millioner kroner. Det gis også mer til forskning.

Den nye forskningsprisen skal finansieres gjennom Ludvig Holbergs minnefond som er foreslått opprettet med en kapital på 200 mill. kroner. Holberg-prisen skal første gang deles ut i 2004. Da vil det være 250 år siden Ludvig Holberg døde.

Formålet med prisen er å skape økt bevissthet omkring betydningen av samfunnsvitenskapelig og humanistisk forskning i vid forstand. Prisen skal også hedre Ludvig Holbergs minne gjennom å sette fokus på den lærde Holberg som humanist og samfunnsviter. Holberg var en foregangsmann på en rekke områder. Han var tverrfaglig og internasjonalt orientert og arbeidet for å modernisere fag og undervisning ved universitetet.

- Jeg ønsker med denne prisen å øke oppmerksomheten om samfunnsvitenskapelig og humanistisk forskning og å bidra til kvalitetsheving og internasjonalisering av forskningen på disse områdene, sier utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet.

- Dessuten ønsker jeg at prisen skal styrke rekrutteringen, særlig til språkfagene. Et sentralt mål for Regjeringens forskningspolitikk er å styrke den langsiktige, grunnleggende forskningen og fokusere på kvalitet. Jeg håper at Holberg-prisen vil bidra til dette, sier Clemet.

De fleste vil forbinde Ludvig Holberg (1684-1754) med hans mange komedier. Det er mindre kjent at hoveddelen av hans forfatterskap besto av faglige skrifter, deriblant betydelige verk innenfor europeisk og dansk-norsk historie, jus og statsvitenskap

I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen også å øke kapitalen i Forskningsfondet med 800 millioner kroner fra 1. juli 2003.

- Med dagens rentenivå vil dette øke bevilgningene til langsiktig, grunnleggende forskning med drøyt 20 millioner kroner i 2004 og 40 millioner kroner i 2005. Samlet avkastning fra Forskningsfondet vil i 2004 utgjøre om lag 1,9 milliarder kroner. Samlet fondskapital blir 30,8 milliarder kroner, opplyser regjeringen.

Støtte til nyskapning: Regjeringen foreslår også en økning på 400 millioner kroner til såkornkapital i distriktene. Dette er såkalt risikokapital som kan brukes til å støtte nystarting av bedrifter.

Les mer om:
;