Oppretter nettsvindel-råd

Internett-svindel har iløpet av 90-årene utviklet seg til en tresifret "million-industri". Nå etablerer amerikanske myndigheter og frivillige Internet Fraud Council for å bekjempe nettkriminaliteten.

Internett-svindel har iløpet av 90-årene utviklet seg til en tresifret "million-industri". Nå etablerer amerikanske myndigheter og frivillige Internet Fraud Council for å bekjempe nettkriminaliteten.

Internet Fraud Council er en koalisjon av det amerikanske nyhetsmedier omtaler som "antisvindel-selskaper", og som vil etablere et sett med standarder for selskaper som driver handel på Internett, et clearingkontor for informasjon om online-kriminalitet, samt et "godkjent-stempel" for virksomheter som opererer i kyberrommet.

- Det er vanskelig for lovens håndhevere å følge med utviklingen på nettet, sier lederen for Nasjonalforeningen for forebygging av økonomisk kriminalitet i USA, John Hiatt, til Reuters.

- Skurkene bytter ut maskin- og programvare hvert halvår. Politiet bytter ut sitt hvert fjerde år, påstår Hiatt.

Paul Fichtman, som blir styreformann i det nye Internet Fraud Council, hevder overfor CNET News.com at næringslivets kostnader forbundet med Internett-svindel ble anslått til et sted mellom ni og 108 milliarder dollar i 1998.

- Det er tydelig at ingen er i stand til å anslå mengden av svindel på nettet, sier Fichtman. Foruten å opptre som clearingkontor vil Internet Fraud Council derfor også satse på å bli et informasjonssenter om online-svindel, opplyser han.

De fleste lovbrudd på nettet handler om tyveri av identifikasjonsdata, så som kredittkortnumre, passord og personnummer fra enkeltpersoner. Men kyber-tyver stjeler også data som benyttes til selskapsidentifikasjon, de lager falske web-sider som kan villede finansanalytikere og dermed øke eller redusere aksjekursen på børsnoterte selskaper dramatisk (se pekere til relaterte artikler nedenfor eller i margen til høyre).

Internet Fraud Council vil også samarbeide med FBI som mandag gjorde det kjent at de vil opprette et nasjonalt senter for bedrageri-klager på Internett.

Til toppen