Opprop for helhetlig kunnskapspolitikk

Forskningsminister Tora Aasland må realisere sine ambisjoner, mener Abelia og andre.

Forskningsminister Tora Aasland (foto: fotografmester Arild Hjelm)
Forskningsminister Tora Aasland (foto: fotografmester Arild Hjelm)

Forskningsminister Tora Aasland må realisere sine ambisjoner, mener Abelia og andre.

Abelia, Næringslivets hovedorganisasjon og en rekke andre har i dag kunngjort dette oppropet, som vi gjengir i sin helhet slik vi fikk den per e-post:

OPPROP:

Behov for en helhetlig kunnskapspolitikk

Abelia, Akademikerne, Forskerforbundet, Næringslivets Hovedorganisasjon, Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon, Oljeindustriens Landsforening, Studentens Landsforbund, Tekna og Universitets- og høgskolerådet er enige om at det kreves et betydelig sterkere fokus på en helhetlig kunnskapspolitikk for Norge. Norsk økonomi har alle forutsetninger for å bli en kunnskapsøkonomi. En kunnskapsøkonomi hvor høyere utdanning og forskning er drivkrefter for innovasjon i næringsliv og offentlig virksomhet. Dette krever offensive valg. Forskningsministeren [Tora Asland, red. anm.] har uttrykt ambisjoner. Statsbudsjettet for 2009 vil være hennes første mulighet til å bevise hvorvidt disse ambisjonene blir realisert. Det handler om å tørre å satse.

Vi krever:

  • en forpliktende opptrapping av forskningsmidlene og en strategi for at det innen rimelige tidsrammer blir realistisk å nå målet om 3 % av BNP
  • at det bevilges tilstrekkelig til nødvendig oppgradering av vitenskapelig utstyr og fasiliteter som gjør det mulig for norske forskningsmiljøer å hevde seg internasjonalt, og som gjør Norge attraktivt som arbeidsplass for fremtidens globale kunnskapsarbeidere
  • at det etableres tydelige virkemidler for å styrke forskerutdanningen og forskerrekrutteringen i årene framover

Vi er enige om at høyere utdanning og forskning må styrkes for å sikre en høykompetent arbeidsstyrke, og for å sikre at vi i Norge både har tilgang til, og kan nyttegjøre oss forskningsbasert kunnskap som utvikles i samspill på tvers av landegrenser. Vi må være på nivå med de fremste europeiske land i hele bredden av utdanning og forskning. På noen områder må vi ha ambisjon om å ha lederskapet, teknologisk og kunnskapsmessig.

Forskningsminister Tora Aasland (foto: fotografmester Arild Hjelm)
Forskningsminister Tora Aasland (foto: fotografmester Arild Hjelm)

Vi er videre enige om at det må tilrettelegges for innovasjon gjennom et effektivt samspill mellom næringsliv, universiteter, høyskoler og andre forskningsinstitusjoner. Norsk næringsliv og offentlige virksomheter skal være blant de fremste i verden i å samarbeide med nasjonale og internasjonale kunnskapsmiljøer, og i å ta i bruk ny kunnskap og teknologi.

Vi krever at arbeidet med å sikre en infrastruktur basert på IKT for å fasilitere effektiv spredning og bruk av informasjon og kunnskap intensiveres. IKT må integreres i det moderne arbeidslivet, i skolen, i næringslivet og i offentlig sektor.

Endelig må det utvikles incentiver som fremmer kvalitet, samarbeid, produktivitet og vekst gjennom avtaler og politiske rammeverk. (eks. støtte til næringsrettet forskning, finansieringsmodeller for U&H og instituttsektoren, IPR-politikk etc.)

På vegne av organisasjonene

Paul Chaffey, administrerende direktør i Abelia

Christl Kvam, Leder i Akademikerne

Bjarne Hodne, Leder i Forskerforbundet

Petter Haas Brubakk, Direktør i Næringslivets Hovedorganisasjon

Marit Stykket, President i Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon (NITO)

Per Terje Vold, administrerende direktør i Oljeindustriens Landsforening

Øistein Ø. Svelle, Leder i Studentens Landsforbund

Kåre Rygg Johnsen, generalsekretær Tekna

Jarle Aarbakke, styreleder i Universitets- og høgskolerådet (UHR)

Til toppen