Opprørt farvann rundt telefusjonen

Tele Danmarks oppkjøp av aksjer i NetCom bare forsterker uenigheten rundt de ennå uavklarte spørsmålene rundt fusjonen mellom Telenor og Telia.

Tele Danmarks oppkjøp av aksjer i NetCom bare forsterker uenigheten rundt de ennå uavklarte spørsmålene rundt fusjonen mellom Telenor og Telia.

Blant stridsspørsmålene nå er om både norske og svenske eiere skal sikres aksjer i delprivatiseringen, hvilke banker som skal foreta salget, og hvilken internasjonal partner det nye teleselskapet skal velge.

Selv om de norske eierne av Telenor ved Samferdselsdepratementet ikke vil kommentere saken, er det klart at en fra norsk side ønsker at en del av aksjene som skal selges skal øremerkes for norske eiere. Dette står i sterk kontrast med det svenske synet som er at tildelingen av aksjer skal skje etter investorenes kvalitet og ikke etter hvor de kommer fra.

Ifølge The Wall Street Journal, skal statssekretær i det svenske næringsdepartementet Lars Rekke, ikke ha utelukket at hele fusjonen sprekker, dersom en ikke blir enige om de ennå uavklarte spørsmålene.

Kravet fra de norske eierne kommer fordi det forventes at en ellers vil kunne se at svenske eiere snapper opp det meste av aksjene i det nordiske teleselskapet.

Ekspedisjonssjef i Samferdselsdepartementet, Eva Hildrum, sier til Dagens Industri at Rekkes kommentar er hypotetisk.

Hun og kollegene i departementet har imidlertid flere andre spørsmål som også krever avklaring. Det ene er valget av en internasjonal strategisk partner, det andre er ifølge Dagens Industri hvor lenge Tormod Hermansen skal sitte som konsernsjef, og det tredje skal være hvilke banker som skal få ansvar for aksjesalg til allmennheten og de nordiske institusjonene. Det siste spørsmålet ble tirsdag drøftet i en videokonferanse mellom den norske samferdselsminister Dag Jostein Fjærvoll og den svenske næringsminister Björn Rosengren. Det er ventet en beslutning i spørsmålet i løpet av uken.

Et enda viktigere spørsmål gjenstår imidlertid, knyttet til hva EU-kommisjonen vil kreve av de to selskapene for å la dem fusjonere. Neste uke vil kommisjonen la Telenor og Telia forsvare seg under en EU-høring, mens en endelig beslutning ventes i oktober.

Til toppen