Opprørte minoritetsaksjonærer i Tele DK

- Staten kvittet seg også med livlinen da de solgte Tele Danmark. Det er statens skyld at selskapets framtid nå er usikker, sier Ali Nielsen, direktør i Pensionskassernes Administration.

- Staten kvittet seg også med livlinen da de solgte Tele Danmark. Det er statens skyld at selskapets framtid nå er usikker, sier Ali Nielsen, direktør i Pensionskassernes Administration.

Direktør Ali Nielsen snakker på vegne av Pensionskassernes Administration (PKA), som er den største av minoritetsaksjonærene i Tele Danmark.

Nielsen mener den danske regjeringen tenkte mer på penger enn på å sikre Tele Danmarks fremtid da selskapet inngikk en avtale med Ameritech i fjor høst som endte med at staten solgte aksjemajoriteten til Ameritech for 22 milliarder kroner i januar i år.

Derfor er det også staten som er skyld i den usikkerheten som nå råder i selskapet, mener Nielsen, som til Berlingske Tidende, sier at staten unnlot å kreve vetorett ved en eventuell oppsplitting av selskapet, en mulighet som er blitt høyst reell etter at SBC har lagt inn bud på Ameritech.

SBC har signalisert en skjerpet kamp om markedsandeler i USA, noe Nielsen vurderer dit hen at deler av Tele Danmark risikerer å fisjoneres ut og selges til høystbydende for å finansiere økt konkurranse på det amerikanske telemarkedet.

PKA har tidligere stått i spissen for et krav om gransking av salget, fordi en mener alle aksjonærene skulle få samme tilbud om innløsning av aksjer fra Ameritech som ny hovedaksjonær. Granskingskravet er så langt avvist.

Nielsen mener staten burde benyttet anledningen - som mange andre stater har gjort - da de privatiserte statsbedriften, ved å beholde en gylden aksje, som ikke har økonomisk verdi, men som kan sikre vetorett ved for eksempel salg eller oppslitting av selskapet. Da Telecom New Zealand ble solgt, nettopp til Ameritech, benyttet staten i New Zealand seg av retten gjennom en slik aksje.

Til toppen