Oppsagte kan kreve jobben tilbake

150 ansatte i Umoe-IKT må forlate selskapet uten sluttpakke, men dette gir dem en fortrinnsrett.

Umoe kjøpte Bravida IKT i desember og døpte det om til Umoe IKT i mars. Selskapet hadde da i overkant av 700 ansatte.

I sommer ble det kjent at 150 ansatte må gå som betyr at hver femte ansatt blir borte.

Ingen har fått sluttpakker og alle må jobbe ut oppsigelsestiden, som er fra tre til seks måneder.

Selv om bedriften sparer tilsynelatende store beløp på dette vedtaket, er det likevel en hake.

Dersom Umoe-IKT skulle få et akutt behov for tilsvarende stillinger, er selskapet forpliktet til å ansette samme person innen ett år fra oppsigelstidspunktet.

Arbeidsmiljøloven paragraf 67 gir nemlig en fortrinnsrett og vern for dem som blir sagt opp, forteller advokat Gunvor Haavik i KFO (Kommunalansattes Fellesorgansasjon).

Loven gjelder dem som blir sagt opp i forbindelse med nedbemanning og for arbeidstakere som har vært ansatt i minst 12 måneder.

Dette er helt uproblematisk for administrerende direktør Svein Berntsen i Umoe IKT.

- Vi forholder oss til arbeidsmiljøloven, og kompetente mennesker er selvsagt velkommen til å få jobb hos oss igjen, sier han til digi.no.

Han presiserer at den nedbemanningen som Umoe-IKT har vært igjennom skyldes

nødvendige innskrenkninger.

- Får vi en bedre inntjening etterhvert, skulle det bare mangle at de som har måtte gå, ikke skal få jobb igjen hos oss. Vi snakker ikke om kutt fordi vi vil kvitte oss med folk. Alle har vært fine medarbeidere og er hjertelig velkommen, forteller Berntsen.

Til toppen