Oppsigelser venter i ny telegigant

Den direkte synergieffekten i fusjonen mellom Telenor og Telia beregnes til mellom 4,5 og 6 milliarder kroner. Mellom 3000 og 4000 ansatte må finne andre arbeidsoppgaver i eller utenfor selskapet i løpet av halvannet år.

Den direkte synergieffekten i fusjonen mellom Telenor og Telia beregnes til mellom 4,5 og 6 milliarder kroner. Mellom 3000 og 4000 ansatte må finne andre arbeidsoppgaver i eller utenfor selskapet i løpet av halvannet år.

Oppsigelsestallene er i tråd med de som ble presentert i januar av de to selskapene og deres eiere, men betyr ikke umiddelbart at alle de ansatte mister jobben.

Ifølge den svenske avisen Teleaffärer vil oppsigelsene komme av innsparinger på dobbeltarbeid, foruten at selskapet som en større enhet kan oppnå gunstigere betingelser på sine innkjøp.

Halvparten mister jobben direkte som en følge av fusjonen, mens den andre halvparten kommer som en følge av rasjonaliseringer som ville kunnet uansett, sier Telias pressetalsmann, Ulf Bäckman.

Telenor og Telia har i dag 51.000 ansatte, hvorav vel 21.000 i Telenor.

Til toppen