Oppsiktsvekkende forbedringer med stående mus

Alcatel STK har gjennomført en undersøkelse som viser oppsiktsvekkende gode resultater etter at ansatte skiftet til stående mus.

Alcatel STK har gjennomført en undersøkelse som viser oppsiktsvekkende gode resultater etter at ansatte skiftet til stående mus.

En norskprodusert mus oppnådde oppsiktsvekkende gode resultater i Helseavdelingens store museundersøkelse. Resultatene viste en dramatisk reduksjon av muskel- og skjelettplager, færre forekomster av hodepine og lavere sykefravær.

En av våre nye folkesykdommer er den såkalte "musesyken". Forskning har vist at omfattende bruk av datamus kan føre til betydelige muskel- og skjelettlidelser, som i neste omgang kan føre til sykefravær og i verste fall arbeidsuførhet.Sykefravær er dyrt og derfor begynte verdensmarkedet etterhvert å etterspørre medisin mot musesyke. At nordmannen Gabriel Wergeland har klart å utvikle en mus som dramatisk reduserer muskel- og skjelettlidelser er nå hevet over enhver tvil. Anir Vertikal mus har oppnådd svært gode resultater i Alcatels store bedriftsundersøkelse, skriver museprodusenten i en pressemelding.

- Resultatene er overraskende gode, sier Alcatels bedriftsoverlege Dr. med. Arne Aarås. Aarås har tidliger hjulpet Animax og Datavarehus-gründeren Tom Schmidt i utviklingen av Anir-musa.

Den ligner ikke på en mus, snarere tvertimot, men du blir mindre syk av den.


Scchmidt sier til digi.no at den første Anir-musa ble lansert på CEBIT-messa i Hannover i 1996. Det er gjort mange forbedringer etter det; både designmessig og teknologisk. Animax håpet på et salg av 100.000 mus allerede i 1996, men det har tatt lengre tid.

Selskapet har ikke satset spesielt hardt på hjemmemarkedet, men Schmidt sier de skal gå igang med denne satsingen nå. - Vi har levert mellom 70.000 og 80.000 Anir-mus hittil, og bare i underkant av 10.000 av disse er levert til norske forhandlere og kunder, sier han.

Han forteller videre at etterspørselen har vært grei nok. - Men jeg er utålmodig. Vi jobber som pionerer med et nytt produkt, og konkurrerer med de store gutta, sier han.


Dr. Aarås sier videre i pressemeldingen at det er påvist en signifikant reduksjon av smerter i både skulder, underarm, håndledd og hånd i den gruppen som har benyttet Anir Vertikal mus. I tillegg er forekomsten av hodepine redusert og sykefraværet har sunket markert.

Han har fått inn resultatene fra den omfattende undersøkelsen, som gikk over et halvt år.

En gruppe på drøyt 30 alcatelere fikk utlevert Anir-mus, mens en like stor kontrollgruppe beholdt sin ordinære mus. Deltakerne i begge grupper måtte fylle ut et omfattende spørreskjema både før og etter den seks måneder lange testperioden. Det er kontrollert at andre faktorer, som kunne ha påvirket resultatene i studien, ikke har endret seg i løpet av undersøkelsen.

Resultatene, som nå er analysert, viser at gruppen som har benyttet den nye, anatomiske musen har opplevd en markant reduksjon av ulike plager relatert til musebruk. Kontrollgruppen har ikke vært like heldige. De har like store plager som før – og når det gjelder smerte i skuldrene og hodepine har situasjonen faktisk forverret seg.

- Vi kommer nå til å utstyre kontrollgruppen med Anir-mus og hvis også denne gruppen opplever en like markant reduksjon i smerter og plager, så vil nok undersøkelsen vekke stor interesse. Dette er jo et globalt problem og stadig flere bruker PC, sier Aarås i pressemeldingen.

Han ble aller mest overrasket over musas effekt på sykefraværet. Mens sykefraværet gikk ned fra drøye to dager til null i Anir-gruppen, gikk sykefraværet opp i kontrollgruppen.

- For det første er det jo utrolig fint at folk opplever mindre smerter og derfor er mindre borte fra jobben. Men en slik effekt er jo også svært positiv for bedriften. En sykemeldt sivilingeniør koster Alcatel cirka 4.500 kroner per dag i produksjonsbortfall, noe som viser at det er store summer å spare på å jobbe med arbeidsmiljøet også på dette området, sier Aarås.

Anir Vertical mus leveres til PC, MAC, iMAC og SUN.

Denne undersøkelsen er tatt opp i et vitenskapelig tidsskrift (International Journal of Human Computer Interaction) i USA, etter kun fjorten dager. Normalt tar dette mellom ett og to år, ifølge Schmidt. - Det betyr at det er meget godt hold i undersøkelsen, og at den kvalifiseres som vitenskapelig.
Til toppen