Oppskrift for rimelig virtuell pc

– Nøkkelen er å tilpasse seg brukerne, sier Knut Alnæs i Citrix Norge.

Oppskrift for rimelig virtuell pc
I denne verden er alt mulig: Knut Alnæs viser hvordan berøringsgrensesnittet til Windows 8 forenkler betjeningen av en virtuell Windows-pc på en iPad. Bilde: Per Ervland

Kostnaden er blant hindringene mot større utbredelse av konseptet virtuell pc, kjent henholdsvis som «VDI» (virtual desktop infrastructure) og «HVD» (hosted virtual desktop). Analyseselskapet Gartner har nok en gang konstatert at virtuelle pc-er fortsatt er for dyre, og spår at fram til utgangen av 2016 vil virtuelle pc-er bare stå for 15 prosent av bedrifters pc-brukere.

– Vi mener vi har løsningen på dette, sier daglig leder Knut Alnæs i Citrix Norge. – Nøkkelen er å analysere brukerne, og legge opp en løsning tilpasset de faktiske behovene. Noen kan nøye seg med en standardisert arbeidsflate uten personlig tilrettelegging. Andre må ha anledning til å tilrettelegge en personlig arbeidsflate. I noen miljøer kan det være hensiktsmessig å virtualisere samtidig som man lar applikasjoner kjøre lokalt, for å utnytte ressurser i eksisterende pc-er og avlaste serverparken. Utfordringen med mobile medarbeidere kan løses ved å tilby en å kjøre en lokal virtuell pc i vedkommendes bærbare, der nødvendige applikasjoner og tjenester også er tilgjengelig når man ikke har nettverksforbindelse.

Denne tilnærmingen bryter med premissene for Gartners beregning, der alle ansatte får samme type virtuell arbeidsflate, levert til nyinnkjøpte tynnklienter. Gartner legger til at det er mulig å gjøre en investering i virtuelle pc-er lønnsom, og tilbyr en egen veiledning for det.

– Det er riktig som Gartner påpeker, at virtuelle arbeidsflater krever sentrale investeringer i servere, lagring, programvare og nettverksoptimering. Vi tror samtidig at vår løsning senker kostnadene med 25 prosent.

Citrix begrunner dette i en egen utredning (pdf, 14 sider):
Virtual Desktop Acquisition Cost Analysis (998 kB)

På klientsiden krever løsningen en egen applikasjon, kalt Citrix Receiver, som er tilgjengelig for nær sagt alle pc- og mobilplattformer. På bedriftssiden trengs samlepakken Cloud Gateway, med moduler for blant annet ID-forvaltning, selvbetjent appbutikk for brukere, håndheving av tilgangsregler og det styrte Dropbox-alternativet ShareFile.

Citrix-løsning per november 2012: MDX, «mobile device experience», gir mobile brukere tilgang til sentrale tjenester, også virtuell pc og Windows-applikasjoner, som kjøres i lukkede kontainere på den mobile enheten.
Citrix-løsning per november 2012: MDX, «mobile device experience», gir mobile brukere tilgang til sentrale tjenester, også virtuell pc og Windows-applikasjoner, som kjøres i lukkede kontainere på den mobile enheten.

– Løsningen omfatter tre viktige teknologier, henholdsvis FlexCast, HDX og MDX.

FlexCast er leveranseteknologien, et samlebegrep for hvordan brukerne kan gis tilgang sentrale tjenester til utfra rolle og behov.

HDX står for «high definition experience».

– Poenget med HDX er å sørge for at multimedia fungerer like godt på den virtuelle pc-en som på den fysiske. Det gjør det også mulig å kople til hva som helst av USB-utstyr, headset og så videre til enheten man benytter seg av, med forbehold om at det er tillatt i henhold til de håndhevede reglene, og bruke dem mot de virtualiserte tjenestene.

MDX er en nyhet som Citrix lanserte tidligere denne måneden: «mobile device experience».

– Det er her vi løser problematikken rundt privat utstyr og sikkerhet. Vi sikrer ikke apparatet, men tjenesten. E-post og andre tjenester som formidles gjennom Receiver, installeres og isoleres i en egen kontainer på smartmobilen eller nettbrettet. IT-avdelingen har kontroll på det som er installert i kontaineren, men ikke på noe annet. På den måten skilles det som er privat fra det som har med bedriften å gjøre.

I tillegg til disse tre kommer NetScaler.

– Det dreier seg om WAN-optimering. Det forenkler nettverksproblematikken for å sette opp en tjeneste.

Alnæs demonstrerer løsningene på egen iPad. Ikke bare «interne» løsninger dukker opp. I den selvbetjente appbutikken kan også tredjeparts skytjenester legges inn. De forvaltes gjennom Citrix-løsningen, også med tanke på innlogging og autentisering. «Single sign on» er en del av løsningen.

IT-avdelingen til Alnæs har nettopp oppdatert tjenestetilbudet hans med en virtuell pc under Windows 8. Selv med en 3G-forbindelse er den klar på iPaden i løpet av et par minutter.

Opplevelsen av det nye berøringsgrensesnittet til Windows 8 på en iPad gir næring til dem som argumenterer for å oppgradere også virtuelle pc-er til Windows 8. Betjeningen av Windows-applikasjoner blir langt enklere.

Alnæs viser videre hvordan man kan legge Windows-applikasjoner fra appbutikken rett inn i Receiver-grensesnittet, slik at de kan kjøres direkte, uten å hente inn hele den virtuelle pc-en.

– Dette gir anledning til å tenke nytt rundt hvordan IT-avdelinger bør organisere seg. I dag er de organisert rundt datarom, nettverk og klienter. Det er ikke hensiktsmessig, fordi det undergraver deres evne til å levere tjenester til sine brukere. De standardiserer ut fra sine egne behov: Det som er best på server- eller nettverkssiden er ikke nødvendigvis best for brukerne.

Alnæs oppfordrer IT-avdelinger til å omorganisere seg med utgangspunkt i tjenester.

– Det nytter ikke å administrere funksjoner når det brukerne ber om er tjenester. Det er et stadig større marked for IT-tjenester, og hvis ikke IT-avdelingen leverer dem, vil forretningsenheten skaffe dem fra andre. Teknologien vår gjør det mulig for IT-avdelingen å beholde sin egen relevans overfor brukerne.