Oppslag om Mogul, Arbeiderpartiet, Gazette og Odin

Gazettes spøkefulle "hevn" over Mogul, via Arbeiderpartiet, omtalt i digi.no tidligere i dag, har ikke gått upåaktet hen. Stein Arne Nistad har funnet grunn til å komme med en presisering.

Gazettes spøkefulle "hevn" over Mogul, via Arbeiderpartiet, omtalt i digi.no tidligere i dag, har ikke gått upåaktet hen. Stein Arne Nistad har funnet grunn til å komme med en presisering.

Den er slik:

I tilknytning til oppslaget på digi.no i dag 16.9.99 om Mogul, Gazette og "nye" Odin, finner undertegnede grunn til å bemerke følgende:

Moguls publiseringsløsning ble valgt i Odin prosjektet som den best egnede blant 29 leverandørers løsninger. Gazette ble valgt av Statens Forvaltningstjeneste til å lede arbeidet med kravspesifisering av løsning og valg av leverandør. I realiseringsfasen i prosjektet for etablering av ny publiseringsløsning i Odin vil Mogul lede og gjennomføre arbeidet, mens Gazette vil ha en rådgivende rolle. Det finnes derfor ingen interessekonflikt mellom Mogul og Gazette, men selskapene vil samarbeide om å realisere "nye" Odin på best mulig måte.

Med vennlig hilsen
Stein Arne Nistad

Til toppen