Oppsplitting utsatt av Konkurransetilsynet

EDB Business Partner har kjøpt alle aksjene i datasentralen Fellesdata, men kan ikke dele selskapet før Konkurransetilsynet har tenkt seg ferdig.

EDB Business Partner har kjøpt alle aksjene i datasentralen Fellesdata, men kan ikke dele selskapet før Konkurransetilsynet har tenkt seg ferdig.

EDB Business Partner fikk sent på fredag ja fra de siste aksjonærene og overtar dermed som planlagt Fellesdata for 2,480 milliarder kroner. EDB-sjef Bjørn Trondsen vil dele opp selskapet, men må pente vente på Konkurransetilsynet.

For Trondsen sitter fra før på en rekke av de andre banksentralene i Norge - det er bare Kredittkassen og DnB som driver sine egne banksystemer. Etter hvert som banksentralene også kan bli mektige leverandører til andre som ikke vil drive selv, vil Konkurransetilsynet tenke seg om. For Fellesdata er den siste uavhengige sentralen.

Konkurransetilsynet skal hindre at "oppkjøp fører til eller forsterker en vesentlig begrensning av konkurransen". Fra avtalen er ferdig har tilsynet hele seks måneder på seg, noe som er en evighet i et hvitglødende IT-marked, særlig når man har betjent nesten to og en halv milliarder kroner.

Men Eigil Johnsen, seksjonssjef i Konkurransetilsynet, vil ikke si noe om når tilsynet kan være ferdig med sin vurdering.
- Før Konkurransetilsynet har sagt sitt kan vi ikke gjøre noe irreversibelt, sier Trondsen til digi.no.

Dermed kan Trondsen bare finpusse sin slagplan og må vente med å svinge øksen. For han planlegger å dele Fellesdata i to.

Driftsavdelingen med de store datamaskinene som drivere de mange sparebankene, skal fusjoneres i EDB Teamco, sammen med driftsdelen fra Trondheims-baserte EDB Novit. Konsulentene som har laget bank-systemene og de andre produktene til Fellesdata forblir i selskapet som nå skal hete EDB Fellesdata. Her får de tilført konsulentene fra Novit i form av et Trondheims-kontor.

Fellesdata arbeider i dag også med drift av lukkede telenett for olje- og gassbransjen og planlegger fjerndrift av annen programvare over Internett (såkalt ASP)

Grunnen til delingen er ønsket om å rendyrke og kommersialisere et bankprogramvareselskap.
- Bank og finansnæringen blir etter hvert et globalt marked, noe vi må forberede oss på. Dette stiller nye krav til produktene vi lager, sier Trondsen til digi.no.

Til toppen