Opptil 250 millioner i bonus til Ericsson-ledere

Det kriserammede svenske Ericsson ligger an til å tape 17 milliarder kroner i år. Dette skjer samtidig som 3.200 av selskapets direktører og ledere med konsernsjef Kurt Hellström i spissen, vil motta opptil 250 millioner kroner i bonus.

Den generøse bonusen til Ericssons utvalgte 200 direktører er på over 40 millioner kroner ifølge Aftonbladet. I tillegg kommer 3.000 andre ansatte som tilsammen har bonusavtaler som løser ut 200 millioner kroner til.

Det har skapt sterke reaksjoner internt i Ericsson at dette skjer samme år som selskapet har barbert bemanningen med 17.200 ansatte. Av disse finnes 6.800 i Sverige, hvorav 3.200 venter på å slutte. I tillegg kommer 7.700 konsulenter som er kuttet og 2.700 ansatte som er overført til Sony Ericsson Mobile Communications. Ericsson ligger an til et tap på 17 milliarder kroner i år.

Ifølge informasjonssjef Pia Gideon, som selv tilhører de 200 ansatte som mottar høyest bonus, sier bonusen på mellom 10 og 40 prosent av årslønn. Med en gjennomsnittlig bonus på 100.000 svenske kroner, blir dette 300 millioner svenske kroner (vel 250 millioner norske).

- Det har gått ut brev fra personalsjefen med oppfordring til måtehold. Jeg bruker ikke å kjøre julebord, men byr hjem avdelingen og de journalister som overvåker oss. Kanskje du skulle komme, spør hun journalisten i Aftonbladet.

Ifølge Gideon er det opp til hver avdeling hva en vil gjøre, men at personalsjefen ikke anbefaler julegaver heller i år. Men det oppfordres til sosial samvær.

-Jeg tror det finnes stor forståelse for lavkonjunkturen også om det finnes en stor skuffelse hos dem som måtte forlate Ericsson, sier hun.

Ericssons lederbonuser utbetales med utgangspunkt i kontantstrømmen i selskapet. Om for eksempel kreditorer gjør opp for seg raskere blir kontantstrømmen positiv ved at det kommer mer penger inn en ut. Normalt blir bonuser utbetalt etter resultat, noe Ericsson er kritisert for at de ikke gjør. Ikke uventet er da også arbeidet med å inndrive utestående fordringer intensivert.

Ericsson vil ikke si hvem av direktørene som får hvilken bonus, heller ikke hvem som er berettiget til bonus.

Ansattrepresentant i Ericssons styre Jan Hedlund, er kritisk til bonusen som selskapet betaler ut. - Det gir feil signaler. Til tross for at selskapet går dårlig skal disse sjefene kunne kvittere ut store tillegg, sier han til Dagens Industri.

Til toppen