Opptil 40 prosent rabatt

Leide samband fra Telenor blir billigere fra 1. juli. Administrerende direktør Thor Halvorsen lover en generell reduksjon for digitale samband over lengre strekninger, samt flere nye rabatter. Enkelte samband blir opptil 40 prosent rimeligere.

Leide samband fra Telenor blir billigere fra 1. juli. Administrerende direktør Thor Halvorsen lover en generell reduksjon for digitale samband over lengre strekninger, samt flere nye rabatter. Enkelte samband blir opptil 40 prosent rimeligere.

Med et bakteppe av eksisterende konkurranse tra elektrisitetsverk og kanskje NSB, nye tjenesteleverandører som har behov for egne telenett og en generell liberalisering av hele telemarkedet fra 1. januar 1998, velger Telenor Nett å sette ned prisene ganske nøyaktig et halvt år før markedet åpnes på de tjenester der Telenor i dag sitter med eneretter.

- Vi har allerede utstrakt konkurranse på flere av våre tjenester. Spesielt merkes dette i Oslo-området der vi i realiteten har full konkurranse i dag, sier administrerende direktør i Telenor Nett, Thor A. Halvorsen, til digi.no. Han legger ikke skjul på at reduksjonen denne gang kommer som en følge av kommende og sterkere konkurranse på Telenor Netts områder.

- Nye aktører kommer til - ikke minst i 1998 - og vi skal være rustet til både å takle konkurransen fra nye aktører og kunne tilby best mulige nett-tjenester til nye aktører på det norske telemarkedet. Allerede i dag er vi nettleverandør til Telenor-konkurrenter i markedet, som NetCom og Telia. Disse, i tillegg til ulike bedrifter som har faste samband mellom sine ulike kontorer, får del i de nye prisreduksjonene.

Telenor har hatt som en del av sin strategi å redusere prisene så mye at nye aktører i markedet vil ha problemer med å komme inn på markedet. Halvorsen sier at Nett vil konkurrere på pris, men at selskapet ikke har tenkt å tape penger på markedet i Norge.

Halvorsen sier at prisnedgangen skal tas ut i reduserte kostnader, samt økt volum på grunn av lavere priser og sterkt oppgradert kapasitet, spesielt på hovedstrekningene. Telenor Nett investerer i år to milliarder kroner i utbygging og forbedring av eksisterende nett, med vekt på hovedstrekningene. I tillegg vil selskapet sørge for en fulldigitalisering av telenettet i Norge i løpet av året.

Telenor Nett forventer en økt bruk av kapasitetskrevende applikasjoner som følge av reduserte priser, og gjør regning med at økt volum vil kunne kompensere for en del av de reduserte prisene, slik at bunnlinjen for Telenor Nett ikke forrykkes. Selskapet forventer i år en omsetning på 8,6 milliarder kroner. Selskapet ble opprettet 1. januar i år, slik at sammenlignbare tall ikke finnes.

Siden 1994 har prisene på leide samband blitt redusert med 38 til 80 prosent for enkelte typer samband. Telenor kommer godt ut sammenlignet med andre land i Europa, mener Halvorsen.

I tillegg til ordinære reduksjoner kommer tilbud om ytterligere prisreduksjon om kunden binder seg til samband over lengre tid, på strekninger med god kapasitet. Her øker rabattene etter lengden på kontrakten - med et maksimalt prisavslag på 25 prosent.

Til toppen